Logo partnera

Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”

Triennale Grafiki „Kolor w grafice” odbywa się w Galerii Sztuki Wozownia cyklicznie od początku lat 80. Na przestrzeni kilku dekad jego kształt się zmieniał, jednak główny cel pozostał ten sam – wystawa ma prezentować wiodące tendencje w grafice artystycznej. Triennale stanowi platformę spotkań z twórczością artystów z Polski i ze świata, a także przestrzeń dyskusji na temat specyfiki grafiki i miejsca, jakie zajmuje ona we współczesnej sztuce.

„Kolor w grafice” to najstarsza cykliczna impreza artystyczna Wozowni. Od początku poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu – jak deklarowali organizatorzy pierwszej ogólnopolskiej prezentacji: „Wystawa «Kolor w grafice» jest ekspozycją problemową, ukazującą różnorodność rozwiązań formalnych, a dotyczącą budowy dzieła graficznego poprzez kolor”. Wybór tematu nie był przypadkowy, nawiązywał bowiem do niezwykle żywej wówczas dyskusji o specyfice języka graficznego medium. Uwarunkowany warsztatem kolor był w niej jedną z głównych wartości znaczących jego odmienność od malarstwa czy też rysunku.

Pierwsze MTG zostało zorganizowane we współpracy Galerii Sztuki Wozownia ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki i Muzeum Okręgowym w Toruniu jako wystawa w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Opierało się  na doświadczeniach wystaw polskiej grafiki współczesnej, zachowując równocześnie te same założenia regulaminowe – ekspozycje odbywać się miały w cyklu trzyletnim, prezentując nie więcej niż trzysta prac. Artyści zapraszani do udziału byli starannie dobierani przez komitet organizacyjny.

Po przekształceniu Ogólnopolskich Wystaw Grafiki w Międzynarodowe Triennale Grafiki program imprezy poszerzono o wystawy towarzyszące głównej ekspozycji. Były to najczęściej pokazy poświęcone prezentacji polskiej grafiki kolorowej ze zbiorów Wozowni, często monograficzne. Organizowano również wystawy prezentujące twórczość wybitnych osobistości ze świata, które toruńska publiczność przyjmowała z entuzjazmem. Szczególna była ekspozycja towarzysząca 1. MTG: 22 protagonistów. Tendencje sztuki konkretnej w grafice barwnej naszego wieku – wybór dzieł z prywatnej kolekcji Getulia Alvianiego. Tak wówczas pisano o wydarzeniu: „Wystawa jest wielkiej urody i bardzo cenna. Zawiera dzieła wielu twórców najwyższej rangi międzynarodowej, jak choćby Josef Albers, sam twórca kolekcji Getulio Alviani, Max Bill, August Herbin czy Victor Vasarely. Jak wszyscy artyści z kręgu zainteresowań Alvianiego, tak i twórcy przedstawieni na toruńskiej wystawie, posługują się językiem geometrii, bliżej lub nieco odległej związani z założeniami sztuki konkretnej”.

Po niemal ćwierćwieczu od podjęcia przez organizatorów triennale zagadnienia koloru we współczesnej grafice artystycznej postanowiono nieco zrewidować perspektywę spojrzenia na to medium. Dziś kolor, choć nadal ważny, nie stanowi już tak frapującego technologicznie czy teoretycznie zagadnienia. Od 2006 roku organizatorzy, zachowując dotychczasową formę imprezy, postanowili bardziej problematyzować jej kolejne edycje, nadając im podtytuły.

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Rabiańska 20
87-100 Toruń
tel.: 56 622 63 39