Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk rozpoczął się w 1963 roku w Powiatowym Domu Kultury w Szubinie. Zaprezentowano pierwszą pokonkursową wystawę twórczości ludowej Pałuk. Szubiński Dom Kultury kontynuuje tradycję ogłaszania konkursów i organizowania pokonkursowych wystaw. Prezentowane są prace z następujących dziedzin sztuki ludowej: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie (figurki gliniane), rzeźba-ptaki, haft (czepiec, kryza, bluzka, halka biała, halka czerwona-piekielnica, fartuch, serwety, obrusy), zdobnictwo wnętrz (pająki pałuckie ze słomy i bibuły, plotki żniwne, kwiaty), plecionkarstwo - kosze. Wyniki konkursu ogłaszane są podczas „Wiosny na Pałukach” w trakcie trwania „Dni Szubina”. W 2007 roku odbył się jubileuszowy 45. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk w Szubińskim Domu Kultury.

Cele konkursu

  • Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego.

  • Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.

  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.

  • Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury.


Organizator: Szubiński Dom Kultury.