Konkurs i Festiwal Chóralny „Musica in Urbe” w Bydgoszczy

W konkursie mogą brać udział jedynie zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy. Udział w konkursie odbywa się na podstawie zgłoszeń, po spełnieniu warunków regulaminowych, o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje komisja artystyczna na podstawie zgłoszenia, oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego. Występ zespołu powinien składać się z utworów a cappella (w przypadku chórów dziecięcych dopuszczalne jest wykonanie utworu z akompaniamentem). Uczestnicy biorą również udział w koncercie finałowym oraz koncertach towarzyszących.

Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie „Chór Kameralny Akolada”

Nagrody:

GRAND PRIX – Statuetka Bydgoskiej Łuczniczki oraz nagroda finansowa, przyznawana dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii. Chóry, które uzyskają najwyższą punktację w swojej kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy oraz nagrodę finansową, oraz statuetkę Konkursu „Musica in Urbe”.

Więcej informacji o konkursie: https://musicainurbe.pl/