Jarmark Jaszczurczy

Jarmark Jaszczurczy

Kiermasz sztuki ludowej, zabawy plebejskie, prezentacje rzemiosła średniowiecznego, targi kolekcjonerskie oraz wystawy połączone z prezentacjami zespołów folklorystycznych i rycerstwa stwarzają niepowtarzalną atmosferę dla turystów i mieszkańców Chełmna. Główna część imprezy odbywa się na rynku i deptaku starego miasta w pobliżu malowniczo położonych, zabytkowych murów obronnych.  W Jarmarku biorą udział wystawcy – twórcy ludowi (nie tylko zrzeszeni), rękodzielnicy, wytwórcy potraw i wyrobów kuchni regionalnych, pszczelarze, rzemieślnicy, malarze, koła gospodyń wiejskich firmy handlowe i handlowo-usługowe, WTZ, DPS, świetlice środowiskowe, szkoły, i stowarzyszenia twórcze. Podczas jarmarku odbywają się prezentacje teatrów ulicznych, kapel ludowych i podwórkowych, nie brakuje również stoisk z gastronomią. Niemałą atrakcją są również tzw. “żywe prezentacje”, polegające na wytwarzaniu różnych akcesoriów bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy. W ostatnich latach doskonale sprawdza się połączenie “Jarmarku” i “Spotkań z Folklorem”. Dzięki temu pomysłowi można jednocześnie podziwiać bardzo różne dziedziny twórczości ludowej wraz z prezentacjami rzemiosła średniowiecznego.

Organizatorem Jarmarku Jaszczurczego jest Chełmiński Dom Kultury