Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

Wystawa pokonkursowa prezentuje wybór  prac we wszystkich możliwych technikach graficznych. Zazwyczaj stopień skomplikowania obrazów uzależniony jest od wieku młodych artystów. Oprócz walorów plastycznych, wystawa spełnia też funkcję poznawczą, gdyż z dziecięcych prac można się sporo dowiedzieć o miejscach, z których pochodzą ich autorzy. Wystawa pokonkursowa jest przeglądem najciekawszych, najbardziej oryginalnych prac dzieci i młodzieży z całego świata, a także promocją prężnie działających, odnoszących sukcesy w edukacji artystycznej szkół i ośrodków. Prace ocenia międzynarodowe jury.

Konkurs, wystawę oraz warsztaty towarzyszące imprezie organizuje Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Torunia.