Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1–3 szkół podstawowych. Uczestnicy zmagają się w 2 kategoriach: recytacja i poezja śpiewana. W I etapie (szkolnym) szkoła typuje po jednym uczniu z klasy (z każdej kategorii), który będzie reprezentował klasę i szkołę na eliminacjach  finałowych, etap finałowy przeprowadzany jest w świetlicy w Elgiszewie, w Gminie Ciechocin. Celem przeglądu jest popularyzacja poezji dla dzieci, upowszechnianie kultury języka polskiego, kształtowanie wrażliwości literackiej i artystycznej, pobudzanie aktywności czytelniczej.

Nagrody: Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin z Siedzibą w Elgiszewie

Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci – minione edycje:

  • XV edycja Ciechocińskiego Przeglądu Poezji dla Dzieci – 11 maja 2023