Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, Jesienny Liść”

Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, Jesienny Liść”

Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, Jesienny Liść” to okazja do prezentacji twórczości artystycznej klubów seniora działających w województwie kujawsko-pomorskim. Wydarzenie ma charakter konkursu. Organizatorem wydarzenia jest Chełmiński Dom Kultury, a gospodarzem wydarzenia Klub Seniora „Zgoda” działający przy instytucji. Celem jest prezentacja twórczości seniorów, wzajemna wymiana doświadczeń, inspirowanie do podejmowania różnych form aktywności twórczej oraz integracja seniorów. Dla uczestników organizatorzy przewidują dyplomy, upominki oraz dodatkowe atrakcje.