Biuletynu Informacji Kulturalnej

Biuletynu Informacji Kulturalnej

03.01.2022

Zapraszamy do lektury Biuletynu Informacji Kulturalnej – miesięcznika poświęconego kulturze w województwie kujawsko-pomorskim. W piśmie szczególna uwaga kierowana jest ku amatorskiej twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwu kulturowemu. Na łamach periodyku ukazywane są wydarzenia, zdarzenia, zjawiska, ale i inspiracje do twórczych poszukiwań wspierające organizatorów życia kulturalnego, instruktorów artystycznych i edukatorów. Wydawcą pisma jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Toruniu. Czasopismo ukazuje się w formie elektronicznej i dostępne jest bezpłatnie w serwisie ISSU.com oraz na stronach www.woak.torun.pl