AURORA 2023. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

AURORA 2023. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

22.01.2023

Zapraszamy dramatopisarzy i dramatopisarki do zgłaszania tekstów do trzeciej edycji AURORY 2023. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Założeniem AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy jest wyłonienie najlepszego dramatu autorki bądź autora reprezentującego następujące kraje: Polska,
Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Gruzja, Armenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Albania, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Rumunia,
Macedonia, Słowenia, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Turkmenistan. Fundatorem Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy jest Miasto Bydgoszcz. Partnerem w organizacji konkursu jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

ZGŁOSZENIA wraz z Utworami spełniającymi warunki określone w Regulaminie należy przesłać na adres aurora@teatrpolski.pl do dnia 16 kwietnia do godziny 23.59 czasu polskiego.

UTWORY do konkursu można przesyłać w jednym z czterech języków: angielskim, ukraińskim, polskim lub rosyjskim. W pierwszym etapie Jury wybierze pięć tekstów finałowych, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych podczas Festiwalu Prapremier w październiku 2023 roku. W finale Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys. zł.

Kontakt z Sekretarzynią Konkursu Karoliną Lipińską: aurora@teatrpolski.pl

 Źródło: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
tel.: 52 339 78 18