Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Ośrodek Chopinowski w Szafarni to instytucja kultury, która powstała dla upamiętnienia pobytu młodego Fryderyka Chopina. Ośrodek prowadzi przede wszystkim ożywioną działalność koncertową. Cykliczne koncerty, skupiające stałych bywalców oraz coraz to nowych melomanów, odbywają się przynajmniej kilka razy w miesiącu,  w kameralnej atmosferze.

Lata 1949 – 1952 Izba Pamięci Fryderyka Chopina

Historia Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni sięga roku 1949. Jego działalność została zainaugurowana 25 września „Festiwalem Chopinowskim” połączonym z wystawą zaprojektowaną przez Mieczysława Tomaszewskiego. Podczas koncertu wystąpili m.in. Stanisław Szapinalski, Irena Jęsiakówna, oraz Pomorska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Arnolda Rezlera. Wówczas powstała również Izba Pamięci Fryderyka Chopina, nad którą patronat objęli robotnicy z Cukrowni w Ostrowitem.

Lata 1952 -1957 Ośrodek Kultu Fryderyka Chopina

7 IX 1952 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, nadania Szkole w Szafarni imienia Fryderyka Chopina oraz przekształcenia Izby Pamięci w Ośrodek Kultu Fryderyka Chopina. Zaplecze lokalowe Ośrodka było nadal bardzo skromne. Zajmował on dwie sale w budynku szkoły.

Lata 1957 – 1977 Salon im. Fryderyka Chopina

W latach 1957 – 77 Ośrodek przyjął oficjalną nazwę Salonu im. F. Chopina. Podstawowym problemem utrudniającym organizowanie koncertów był brak fortepianu. Pierwszy fortepian został zakupiony w 1977 roku, wówczas również Salon Muzyczny został wyposażony w liczne nagrania muzyki F. Chopina oraz adapter stereofoniczny.
Mimo że nazwa ośrodka ulegała ciągłym zmianom, to formy jego działalności były niezmienne i koncentrowały się głównie wokół koncertów i wernisaży.

W latach 1970 – 76 z powodu braku zainteresowania władz lokalnych Ośrodek popadał w coraz większą ruinę i był całkowicie zamknięty dla odwiedzających go turystów.

Lata 1977- 1988 Ośrodek Kultury

W 1979 roku w Dworku Dziewanowskich wybuchł pożar, który sprawił, że działalność ośrodka ponownie uległ zawieszeniu. Wiele eksponatów przekazanych przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie uległo zniszczeniu. W latach 1980 – 1988 przeprowadzono kompleksowy remont budynku.

Lata 1988 – 2004

10 września 1988 roku, po 8 latach remontu, w obecności władz wojewódzkich i lokalnych nastąpiło oficjalne otwarcie Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni. Wydarzeniu temu towarzyszył recital Ewy Pobłockiej połączony z czytaniem Kuriera Szafarskiego przez aktora Igora Śmiałowskiego. Ośrodek został wyposażony w nowe sprzęty, m. in. w fortepian marki Petrof. Ośrodek zajmował już cztery pomieszczenia na parterze budynku (sala koncertowa, sala muzealna, salonik i holl), natomiast piętro dworku Dziewanowskich nadal zajmowała Szkoła Podstawowa w Szafarni. Stopniowo zagospodarowany został teren zabytkowego parku.

Pierwszym dyrektorem odremontowanego ośrodka była Hanna Kończalska. Do działalności Ośrodka należało systematyczne organizowanie koncertów artystów polskich i zagranicznych (głównie recitali fortepianowych).

W roku 1990 na stanowisko dyrektora został powołana Elżbieta Buler, która pełniła tę funkcję aż do października 2008. Z jej inicjatywy zapoczątkowanych zostało wiele przedsięwzięć, które do dzisiaj wpisują się w coroczny kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Najbardziej znaczącym wydarzeniem jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Pierwsza edycja tego konkursu miała miejsce w 1992 roku.

W latach 2002 – 2003 w Szafarni trwał strajk rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szafarni w związku z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Radomin o likwidacji placówki edukacyjnej, która dotychczas mieściła się na piętrze pałacu. W tym okresie działalność kulturalna Ośrodka ponownie została zawieszona.

Lata 2004 – 2009

W lutym 2004 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę o współprowadzeniu od 1 września 2004 roku wraz z Gminą Radomin nowego Ośrodka Chopinowskiego. Instytucja ta przejęła wszystkie pomieszczenia po zlikwidowanej Szkole Podstawowej.

5 stycznia 2009 roku stanowisko dyrektora objęła Agnieszka Brzezińska. Za główne cele postawiła sobie promocję placówki wśród turystów polskich i zagranicznych, poszerzenie oferty skierowanej do dzieci i młodzieży oraz przekształcenie sali muzealnej w interaktywną galerię. Oprócz wyżej wymienionych zadań ośrodek nadal prowadzi ożywioną działalność koncertową i edukacyjną.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest partnerem portalu www.kulturawzasiegu.pl