Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz 

tel.: 56 46 590 63

fax: 56 46 590 66

e-mail: muzeum@muzeum.grudziadz.pl

 

Muzeum mieści się w zabytkowych budynkach dawnego klasztoru benedyktynek oraz spichrzach - dawnych magazynach zbożowych. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa lokalnego poprzez gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami mieszkańców Grudziądza oraz ziemi chełmińskiej. Utrwala pamięć o przeszłości miasta i regionu, upamiętnia historie wielu kultur i czasów.