Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zajmuje się różnorodnymi aspektami polskiej kultury ludowej. Goście mogą zwiedzić wystawę Tajemnice codzienności…, która w ciekawej formule opowiada o życiu codziennym na wsi w latach 1850-1950 oraz Park Etnograficzny, gdzie znajdują się zabytki architektury drewnianej z najbliższych regionów etnograficznych.

Jego twórczynią i pierwszym wieloletnim dyrektorem była prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa, której imię,  Muzeum nosi od 15 grudnia 1999 roku. Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednym z trzech samodzielnych muzeów etnograficznych w kraju. Jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o ustawę o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku a jego Organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Podstawowym zadaniem Muzeum jest gromadzenie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, ochrona,  konserwacja i udostępnianie dóbr kultury. Muzeum gromadzi także materiały dokumentacyjne dotyczące etnologii oraz nauk pokrewnych. Prowadzi również działalność edukacyjną i wydawniczą oraz współpracuje z organizacjami posiadającymi podobne cele. Zasięg działania Muzeum Etnograficzne w Toruniu to obszar całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów województwa kujawsko-pomorskiego.

Muzeum prowadzi bogatą działalność edukacyjną dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, seniorów. Organizuje koncerty muzyki ludowej z polski i z zagranicy oraz kiermasze sztuki ludowej. W muzeum zgromadzono ponad 60 tysięcy obiektów. To zbiory z zakresu etnografii i etnologii prezentowane w gmachu głównym, Parku Etnograficznym oraz w Parku Etnograficznym w Kaszczorku – zagroda rybacko-rolnicza. Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to pierwszy w Polsce skansen dedykowany osadnictwu olenderskiemu.

Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń
tel. 56 622 80 91
tel. 56 622 36 49

e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl

Godziny otwarcia - sezon zimowy
od 1 października do 14 kwietnia

  • od wtorku do  piątku: 9 – 16
  • sobota, niedziela: 10 – 16

Godziny otwarcia - sezon letni
od 15 kwietnia do 30 czerwca

  • wtorek, czwartek: 9 – 17
  • środa, piątek: 9 – 16
  • sobota, niedziela: 10 – 18

od 1 lipca do 30 września

  • wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10 – 18
  • środa, piątek: 9 – 16