Książnica Kopernikańska w Toruniu

Jedna z najznamienitszych i największych bibliotek w Polsce  działa od 1923 roku. Książki, starodruki, rękopisy, czasopisma, zbiory kartograficzne, druki ulotne  to przechowane i udostępniane  dziedzictwo kultury regionalnej, krajowej ,światowej. Książnica jest organizatorem  wystaw – także z dziedziny sztuki . Prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną oraz wydawniczą.  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska

Słowackiego 8, 87-100 Toruń

tel.: +48 (56) 622 66 42
fax: +48 (56) 622 57 13
e-mail: ksiaznica@ksiaznica.torun.pl