Wystawy: "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim" i "Epoka pierwszych rolników"
Dla dzieci  /  Dziedzictwo

Wystawy: "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim" i "Epoka pierwszych rolników"

  • dzisiaj
    ⟶ stała
Ikona Miejsce
Muzeum w BiskupinieBiskupin

Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim

kuratorki: Danuta Piotrowska PMA Oddział w Biskupinie (potem PMA), Anna Grossman PMA Oddział w Biskupinie (potem MAB)
projekt graficzny: Jan Żabko-Potopowicz

Wystawa obecna w pawilonie muzealnym, czynna przez cały rok. Poświęcona jest dziejom Biskupina w świetle dostępnych źródeł archeologicznych i historycznych. Pokazuje dawne osadnictwo od czasów późnopaleolitycznych łowców-zbieraczy, przez epokę pierwszych rolników, epokę budowniczych słynnej osady obronnej na półwyspie Jeziora Biskupińskiego, po wczesne i późne średniowiecze. Obok zabytków archeologicznych, pozyskanych z badań wykopaliskowych w Biskupinie i okolicach, na wystawie można zapoznać się z kopią ważnego dla historii Biskupina dokumentu, Bulli Innocentego II z 1136 roku, w którym po raz pierwszy wymieniona jest nazwa obecnej miejscowości.

Epoka pierwszych rolników

kurator: Szymon Nowaczyk MAB
projekt graficzny: Justyna Łuczka

Wystawa sezonowa, dostępna w rekonstrukcji „długiego domu” na terenie „Osady pierwszych rolników”, czynna od maja do października. Dotyczy przemian kulturowych zachodzących w epoce neolitu z perspektywy rejonu dzisiejszego Biskupina. Ukazuje doniosłą rolę wprowadzenia rolnictwa i hodowli dla rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkających tu grup ludzkich. Obrazuje ich życie codzienne i obrzędowość – nowe techniki gładzenia narzędzi z kamienia i wiercenia w nich otworów, przedmioty z kości i poroża, gliniane naczynia oraz pierwsze ozdoby miedziane.Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Powiązane wydarzenia

dzisiaj
⟶ stała

Rezerwat archeologiczny

16
czerwca (czwartek)
⟶ DO 19.06

Długi weekend czerwcowy