ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie został utworzony 19 kwietnia 1991 roku. Celem działalności instytucji jest tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy i regionu. Tworzenie form działalności kulturalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego. Promocja twórczości kulturalnej GOK Lipno oraz mieszkańców gminy i regionu. Instytucja mieści się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w Lipnie. Obiekt, wyposażony jest w klimatyzowaną salę widowiskową wraz ze sceną o wielkości 490 metrów kwadratowych. Placówka prowadzi szereg sekcji, m.in. muzyczne, taneczne, plastyczne i teatralne.