Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie powstała w 1949 r. Od 1955 roku, nastąpiła zmiana podziału administracyjnego wsi a nazwę zmieniono na Gromadzką Bibliotekę Publiczną kolejnej zmiany nazwy na Gminna Biblioteka Publiczna dokonano w 1973 roku, gdy przywrócony został podział kraju na gminy. Początkowo zbiory zgromadzone były w małym pomieszczeniu na poddaszu, następnie biblioteka otrzymała lokal, znajdujący się przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, dziś jej siedzibą jest przestronny lokal przy Urzędzie Gminy Lipno. Biblioteka posiada również jedną filę.

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie filia w Wilkowicach – Wilkowice, ul. Tylna 1. Filia istnieje od 1 lutego 1960 roku. Początkowo mieściła się w prywatnym mieszkaniu przy ul. Dworcowej, w 2003 roku została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej, następnie (2012) siedziba mieściła się w Domu Strażaka, aktualnie zajmuje budynek przy ul. Tylnej 1.


Biblioteka jest ważnym miejscem na kulturalnej mapie gminy zajmując się nie tylko gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych ale także prowadzeniem działalności kulturalno-edukacyjnej. Biblioteka odgrywa ogromną rolę w budowaniu tożsamości lokalnej oraz dbaniu o dziedzictwo kulturalne regionu. Biblioteka to także miejsce inicjatyw społecznych, aktywizacji mieszkańców.