CoCArt Music Festival

CoCArt Music Festival

CoCArt Music Festival to unikalny w tej części Europy festiwal, prezentujący nowe trendy we współczesnej muzyce awangardowej i elektronicznej, ze szczególnym naciskiem na projekty oparte o estetyczną waloryzację multimediów, traktowanych jako pełnoprawny komponent działania twórczego. To prawdziwa uczta dla fanów szeroko rozumianej muzyki współczesnej, sztuki audio-wizualnej i performansu – co roku do toruńskiego CSW zapraszani są wybitni artyści z różnych stron świata i z Polski. Wielu z zaproszonych muzyków i artystów, którzy występowali na festiwalu ma status prawdziwych legend i prekursorów zjawisk muzycznych i wizualnych, które pojawiły się w ostatnich dekadach XX wieku i na początku XXI w. Wielokrotnie też dawaliśmy szanse zaistnienia młodym interesującym i obiecującym artystom. Na festiwalu wystąpiło kilkuset muzyków, artystów wizualnych i performerów z Europy, Ameryki, Australii i Japonii. Festiwal został wymyślony w 2007 r. przez kuratorów Rafała Iwańskiego i Rafała Kołackiego wraz z pierwszym dyrektorem CSW w Toruniu Stefanem Muchą. Pierwsza edycja CoCArt Music Festival odbyła się na trzy miesiące przed oficjalnym otwarciem gmachu CSW dla zwiedzających i okazała się sukcesem. CoCArt Music Festival co roku ściąga do toruńskiego CSW setki słuchaczy muzyki, ciesząc się świetnym przyjęciem ze strony publiczności. W 2012 roku toruńskie CSW oraz festiwal CoCArt Music Festival zostały wyróżnione przez prestiżowe New Museum z Nowego Jorku – jako jedne z najważniejszych w Polsce i na świecie instytucji oraz wydarzeń kulturalnych wspierających współczesną muzykę i sztukę niezależną.

Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej