#Dziedzictwo     #Sztuki wizualne     

Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10 000 lat

Data
wydarzenie stałe
Miejscowość
Spichlerz, Św. Jakuba - Brodnica / pokaż na mapie

Na wystawie prezentowane są, poznane dzięki kilkunastu sezonom wykopaliskowych badań archeologicznych, wybrane dziedziny życia codziennego pierwszych mieszkańców regionu brodnickiego. Przybyli oni w nasze okolice wraz z pierwszymi lasami, które opanowały tereny tundry pozostawione przez ostatnie zlodowacenie. Żyli w niewielkich 3-5 osobowych grupach - prostych rodzinach - które utrzymywały się z eksploatacji środowiska leśnego i wodnego. Każda grupa posiadała własny rewir łowiecki o powierzchni kilkuset km 2. Ludzie ci, żyjący w początkach środkowej epoki kamienia (mezolit), stworzyli niepowtarzalną, wyspecjalizowana kulturę, opartą na myślistwie, rybołówstwie i zbieractwie. Mimo pozornego ubóstwa kultury materialnej potrafili doskonale radzić sobie w środowisku przyrodniczym, a ich kultura duchowa i społeczna w miarę postępu badań okazuje się coraz bardziej oryginalna i bogata.Na ekspozycji zrekonstruowano w skali 1:1 obozowisko mezolitycznych myśliwych. Do budowy użyto wyłącznie naturalnych
surowców dostępnych ówczesnym ludziom. Efekt rekonstrukcji pogłębia wkomponowana w ekspozycję diorama na której przedstawiono otaczający obozowisko krajobraz i odtworzono wybrane elementy życia duchowego ludzi mezolitu (obrządek pogrzebowy). Głównym celem wystawy było zapewnienie rzeczywistego kontaktu zwiedzającego z zabytkiem i ukazanie życia codziennego ludzi sprzed 10.000 lat. Ekspozycja zbudowana jest wyłącznie z kopii i pełnych rekonstrukcji zabytków. Podczas zwiedzania można ich dotykać i wykonywać nimi prace do których były pierwotnie przeznaczone, łącząc informacje teoretyczne z wiedzą praktyczną. Wystawa budowana była z myślą o edukacji dzieci i młodzieży. Służy do prowadzenia lekcji w muzeum. Program zajęć, poza spotkaniem z archeologiem może obejmować lekcje o tematyce archeologicznej, przyrodniczej, ekologicznej i szeroko pojętej sztuce przetrwania w naturalnym środowisku.

(wystawa uzyskała indywidualną nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 1998 roku)

 

Muzeum czynne:

W sezonie od 15 Maja do 15 Września:

  • 7 dni w tygodniu od 10.00 - 17.00

Poza sezonem:

  • Poniedziałek nieczynne dla zwiedzających
  • Wtorek: 8.00 - 16.00
  • Środa - Piątek: 8.00 - 15.00
  • Sobota: 9.00 - 15.00
  • Niedziela i święta: 10.00 - 14.00

Muzeum zamknięte:

  • I Dzień Bożego Narodzenia
  • I Dzień Wielkanocy
  • Nowy Rok

Pozostałe dni świąteczne od 10.00 - 14.00

 
 

 


Źródło: Muzeum w Brodnicy

Wybrane propozycje organizatora

Brodnica / dzisiaj (wydarzenie stałe) Zamek krzyżackiZamek Krzyżacki. Wystawa - Region Brodnicki w średniowieczu.