#Muzyka     

XXII Ogólnopolski Przegląd Dorobku Twórczego Seniorów

Data
wydarzenie archiwalne
Miejscowość
Wąbrzeski Dom Kultury - Wąbrzeźno, Wolności 47 / pokaż na mapie
Przepraszamy, niektóre wpisy na naszym portalu mogą być nieaktualne. Z uwagi na zagrożenie związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, organizatorzy odwołują niektóre wydarzenia, zwłaszcza z udziałem osób z grupy ryzyka (osoby starsze i przewlekle chore). Prosimy o weryfikację informacji bezpośrednio u organizatorów.

6 października zapraszamy do udziału w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Twórczego Seniorów organizowanym przez Wąbrzeski Dom Kultury.

Celem planowanej inicjatywy jest aktywizacja amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego, wymiana doświadczeń oraz dokonań artystycznych seniorów.

Wydarzenie skierowane jest do solistów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, folklorystycznych, kapel oraz kabaretów.

Na zgłoszenia czekamy do 20 września br. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie www.wdkwabrzezno.pl oraz w Dziale Animacji Kultury WDK tel. 56 688 17 27
wew. 24

 

 

pLAKAT

 

Regulamin

XXII Ogólnopolski Przegląd Dorobku Twórczego Seniorów

 

 

Organizator
Wąbrzeski Dom Kultury
ul. Wolności 47
87-200 Wąbrzeźno
tel./fax. 056 688 17 27, 056 688 23 42
e.mail: animacja@wdkwabrzezno.pl
www.wdkwabrzezno.pl

Osoba do kontaktu Dorota Otremba Kierownik Działu Animacji Kultury WDK,
 tel. 56 688 17 27 wew.24, 535 436 071

 

 Termin i miejsce

6 października 2019 r., godz. 10.00, sala widowiskowa WDK

 

Patronat medialny

Miejska Telewizja Kablowa

Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

Gazeta Pomorska

 

Cele przeglądu

♣ Aktywizacja amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów,

♣Realizacja własnych możliwości twórczych poprzez udział w różnorodnych prezentacjach scenicznych,

♣  Możliwość prezentacji, konfrontacji i twórczości  artystycznej,

♣ Wymiana doświadczeń, dokonań artystycznych seniorów,

♣  Integracja środowisk twórczych seniorów.

 

 1. Zasady i warunki uczestnictwa
  a) uczestnicy:

soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne,  kapele,
zespoły folklorystyczne, kabarety.

 1. b) repertuar obejmuje 2 dowolne utwory muzyczne

1) zespoły, kapele do 8 minut.

2) kabarety prezentują program do 15 minut.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny czasowej.

3) termin nadsyłania zgłoszeń:

Zespoły biorące udział w przeglądzie zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenia (załącznik nr 1)  do dnia 20.09.2019 r. na adres organizatora:

 

Wąbrzeski Dom Kultury

 1. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno

e.mail: animacja@wdkwabrzezno.pl
 

4) Warunkiem udziału w przeglądzie jest dokonanie wpisowego w wysokości 14 zł od osoby, na konto WDK: Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr  02 9484 1033 2319 1801 9283 0006
do dnia 27.09.2019 r.
(prosimy o  podanie danych do faktury).

 

Sprawy organizacyjne

♣ Koszty uczestnictwa (przejazd, opłata wpisowego, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

♣ Organizator zapewnia pamiątkowe puchary i dyplomy dla każdego zespołu, posiłek oraz sprzęt nagłaśniający.

♣ W przypadku dużej liczby zespołów biorących udział w przeglądzie organizator zastrzega możliwość skrócenia programu muzycznego zespołów lub zmiany godziny rozpoczęcia imprezy.

♣ W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator ma prawo do odwołania imprezy.
♣ Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych.

♣ Sprawy nie ujęte w regulaminie  wynikłe w trakcie przeglądu rozpatruje organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA

 

 

Nazwa zespołu

 

 

Kategoria zespołu

 

 

Repertuar

 

 

Potrzeby techniczne

 

 

Ilość osób przyjeżdżających na Biesiadę

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

Zał. nr 1

OŚWIADCZENIE RODO – PRZEGLĄD DOROBKU TWÓRCZEGO SENIORÓW

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej osobie podczas realizacji programu artystycznego i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych domu kultury, gablotach i tablicach wystawienniczych, Miejskiej Telewizji Kablowej, aplikacji Blisko, Gazecie CWA, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Nowości oraz stronach www.wdkwabrzezno.pl, www.wabrzezno.com, portalu społecznościowym domu kultury oraz Urzędu Miasta Wąbrzeźno, portalu „Kultura w zasięgu”, Aplikacji Blisko. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji WDK na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest mój wizerunek oraz głosi emitowanie nagrania w programach realizowanych przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem imieniem i nazwiskiem.                            

W związku z przetwarzaniem przez Wąbrzeski Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pana danych osobowych  jest Wąbrzeski Dom Kultury z siedzibą 87-200 Wąbrzeźno,
ul. Wolności 47;

2) z inspektorem ochrony danych WDK może się Pan kontaktować pod adresem e-mail sekretariat@wdkwabrzezno.pl;

3) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia występu artystycznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia Wąbrzeskiej Biesiady Seniorów;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Wąbrzeskiej Biesiady Seniorów;

8) Dane  Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

NAZWA ZESPOŁU……………………………………………………………………………

l.p.

Imię i nazwisko, miejscowość

 

Podpis osoby składającej oświadczenie

1.        

 

 

2.        

 

 

3.        

 

 

4.        

 

 

5.        

 

 

6.        

 

 

7.        

 

 

8.        

 

 

9.        

 

 

10.     

 

 

 


Źródło: Wąbrzeski Dom Kultury

Wybrane propozycje organizatora

Wąbrzeźno / 09.08.2020 Park przy Wąbrzeskim Domu KulturyKoncert Andrzeja Kubackiego
Wąbrzeźno / dzisiaj - 18.09.2020 Wąbrzeski Dom KulturyKonkurs „Legendy pędzlem malowane” – on-line