#Sztuki wizualne     

Wystawa podsumowująca projekt „HaDwaO!”

Data
08.12.2017 - 16.01.2018
Miejscowość
Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka - Toruń, Rynek Nowomiejski 17 / pokaż na mapie

Wystawa podsumowująca roczny projekt, w którym woda i rzeka Wisła oraz sztuka ziemi stała się inspiracją, tworzywem i narzędziem do realizacji 33 warsztatów intermedialnych, w których wzięły udział 954 osoby ze szkół, ośrodków kultury z województwa kujawsko-pomorskiego. To, co można zobaczyć na wystawie to drobny wycinek tego, co udało się dzieciom i młodzieży stworzyć. Wśród tradycyjnych rysunków i malarstwa, w których ich autorzy przedstawili wodne rośliny, zastanowili się nad strukturą wody, znalazły się realizacje przestrzenne ukazujące bogactwo fauny rzeki Wisły, animacje dotyczące Wisły, historii z nią związanych oraz dokumentacje fotograficzne przeprowadzonych happeningów, instalacji. Wszystko to tworzy niezwykłą mieszankę twórczych postaw, wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.
Wystawę można oglądać od 8.12.2017 do 16.01.2018, Rynek Nowomiejski 17

O projekcie
W związku z tym, iż rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły, która jest naszym naturalnym, historyczno-kulturowym dziedzictwem pragneliśmy zwrócić szczególną uwagę na najdłuższą z polskich rzek, która przepływa przez nasze miasto  Toruń. Chcąc wzbogacić wiedzę na temat Wisły przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczno-intermedialne skierowane do dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia odbywały się w plenerze, pracowniach toruńskiej galerii oraz aby wyrównać szanse społeczne i zwiększać dostęp do kultury, warsztaty (wyjazdowe) były realizowane także w małych miastach i wsiach. 
       Dodatkowym aspektem podkreślającym znaczenie zarówno rzeki Wisły, jak i miasta Torunia jest  550 rocznica II Pokoju Toruńskiego. Historia wolnego flisactwa, żeglugi wiślanej oraz dawane zawody tj. szkutnik, flisak, stały się jednym z elementów inspirującym dzieci i młodzież. Poprzez twórcze działania podkreśliliśmy znaczenie wody i roli jaką ona odgrywa w życiu człowieka. Inspiracją warsztatów były historie związane z samą rzeką, jej usytuowaniem, znaczeniem historyczno-kulturowym. Projekt zakładał dialog ekologii ze sztuką z naciskiem na sztukę ziemi – land art. 
        Podczas realizacji zadania przeprowadzone zostały 33 warsztaty interdyscyplinarne. W czasie warsztatów uczniowie poznali, takie pojęcia jak: land art, animacja poklatkowa, instalacja, , obiekt, happening, frotaż, grotaż, naturalny odcisk, video art. Za pomocą różnych technik plastycznych mogli przedstawić swoje realizacje. Istotnym elementem projektu były zajęcia w plenerze nad brzegiem Wisły, tak by stała się ona rzeczywistym źródłem inspiracji i powodem do działań plastycznych. Tematycznie i formalnie zajęcia praktyczne nawiązywały do twórczości współczesnych artystów, którzy w swych realizacjach inspirują się wodą i sztuką ziemi  land art. 
        Autorami poszczególnych ćwiczeń projektu byli artyści plastycy pracujący w galerii Dariusz Delik, Piotr Florianowicz, Magdalena Kowalczuk, Sylwia Rajkowska, Maria Reszkiewicz, Anna Rozłucka, Katarzyna Skrobała i Aneta Urbańska. Do projektu zostali zaproszeni artyści z różnych ośrodków w Polsce.
        Efektem końcowym projektu HaDwaO! jest publikacja w formie katalogu zawierająca dokumentację fotograficzną, scenariusze warsztatów dla nauczycieli plastyki oraz kreatywny zeszyt ćwiczeń – wytwórnik dla dzieci i młodzieży. Wytwórnik zaprojektowany został według autorskiego projektu i koncepcji przez pracowników galerii. Szereg ćwiczeń w nim zawartych pozwoli dzieciom i młodzieży rysować i malować bezpośrednio na jego stronach, dzięki czemu stworzą własne interpretacje plastyczne zainspirowane rzeką.              
        Dzięki dofinansowaniu projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sklep komputerowy Tryton z Torunia wszystkie warsztaty były bezpłatne. 
Autorzy projektu: Piotr Florianowicz, Katarzyna Skrobała. 

Projekt edukacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna 
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

ekul_pion_hadwao


Źródło: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / dzisiaj - 11.12.2018 Galeria i Ośrodek Twórczości DzieckaXXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, Toruń 2018
Toruń / dzisiaj - 25.10.2018 Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka HaDwaO! - H2O ŁAŃCUCH POKARMOWY
Toruń / dzisiaj - 28.02.2019 Galeria i Ośrodek Twórczości DzieckaRUCHOME OBRAZY - warsztaty z animacji poklatkowej
Toruń / dzisiaj - 31.05.2019 Galeria i Ośrodek Twórczości DzieckaHaDwaO! – warsztaty ekologiczno-intermedialne