#Sztuki wizualne     

Wystawa: Królowie polscy a wolność w Toruniu

Data
wydarzenie archiwalne
Miejscowość
Muzeum Historii Torunia - Dom Eskenów - Toruń, Łazienna 16 / pokaż na mapie

Wystawa czasowa: 14 czerwca 2019 – 15 września 2019, wernisaż 13 czerwca (czwartek), godz. 17.00
W ramach II edycji międzymuzealnego projektu: Miasto – Ludzie – Muzeum (Wolność)
Katalog do wystawy: Królowie polscy a wolność w Toruniu! katalog wystawy
Miejsce wystawy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Historii Torunia, sala „Za Kratą”
Kurator i autor katalogu: Katarzyna Pietrucka

 

Toruń w czasach nowożytnych był miastem wyjątkowo samorządnym, niemal autonomicznym i z dużymi przywilejami. Nie oznaczało to jednak niezależności i samodzielności. Miasto, podlegając władzy królewskiej, musiało stosować się do nakładanych przez królów przywilejów, statutów czy uchwał. Wszystkie wydarzenia prezentowane na wystawie pokazane zatem zostaną przez pryzmat „walki o wolność” każdej ze stron i w różnych kontekstach, by w ten sposób przybliżyć odbiorcy szeroko pojętą wolność obywatelską w Toruniu. Do ekspozycji wybrano czterech królów. I tak: Kazimierz Jagiellończyk, wyswabadzając Toruń spod rządów krzyżackich i nadając mu przywileje w 1457 roku, przyznał miastu rozległe posiadłości ziemskie, pełną samodzielność w sprawach administracyjnych i sądowniczych, prawo bicia złotej i srebrnej monety oraz utracone w 1. poł. XVI wieku prawo składu. Zygmunt Stary zatwierdził modyfikację ustroju Torunia w 1523 roku (24 sierpnia) Reformacją Zygmuntowską (Reformatio Sigismundi). Jednym z jej postanowień było przyznanie pospólstwu, jako najniższemu stanowi mieszczańskiemu, własnego przedstawicielstwa w zarządzie miasta, był to tzw. Trzeci Ordynek. Wcześniejsze tzw. statuty toruńskie (1520) oraz statuty i ordynacje dla Prus Królewskich (1521) ograniczały niejako swobodę zamożniejszej części mieszkańców Torunia. Zygmunt August bezdyskusyjnie udzielił wolności wyznania Toruniowi w 1558 roku. Stefan Batory, powołując sejm walny w 1576 roku do Torunia, liczył na poparcie szlachty w konflikcie z Gdańskiem. Zupełnie rozczarowany miał powiedzieć: „Złymi jesteście stróżami swojej wolności, ja własnej również bronić będę. Nie myślę być królem malowanym, ani się dam komukolwiek powodować.”

 

Katarzyna Pietrucka


Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 19.09.2019 Ratusz StaromiejskiSpotkanie z cyklu „OBRAZowo rzecz ujmując…”
Toruń / 20.09.2019 Ratusz StaromiejskiWernisaż wystawy „Ceramika Hanny i Leszka Nowosielskich”
Toruń / dzisiaj - 27.10.2019 Ratusz StaromiejskiXLI Międzynarodowe Spotknia Artystyczne „Moja Przygoda w Muzeum”. Wystawa pokonkursowa
Toruń / dzisiaj - 29.09.2019 Kamienica Pod GwiazdąPapier, drewno i bambus – design po japońsku
Toruń / 21.09.2019 - 29.03.2020 Ratusz StaromiejskiWystawa „Ceramika Hanny i Leszka Nowosielskich”