#Dziedzictwo     

wystawa „II traktat toruński 1466 r. 550 rocznica podpisania dokumentu pokojowego”

Data
20.10.2016 - 22.01.2017
Miejscowość
ratusz - Toruń, Rynek Staromiejski 1 / pokaż na mapie

Wystawa prezentuje okres poprzedzający podpisanie II traktatu toruńskiego, czyli wojnę trzynastoletnią. Pokazuje także rolę stanów pruskich i Związku Pruskiego w dążeniu do wyzwolenia Prus spod władzy krzyżackiej. Przedstawia miasta uczestniczące w wojnie trzynastoletniej, choć w oparciu o ikonografię późniejszą – XVI – XVIII w. oraz dokumenty związane bezpośrednio z działaniami wojennymi. Bardzo ciekawą grupę stanowią rachunki zaciężnych, uczestniczących w wojnie trzynastoletniej, Księga długów miasta Torunia z tego okresu oraz oryginały przywilejów jakie miasto Toruń, otrzymało od króla Kazimierza Jagiellończyka w 1457 r. Wszystkie te materiały pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu. Po raz pierwszy w Muzeum Okręgowym w Toruniu pokazany będzie oryginał aktu inkorporacji (przyłączenia) Prus do Królestwa Polskiego oraz dokument tzw. wstępny II traktatu toruńskiego z 19. października 1466 r. Oba dokumenty są własnością Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Wstęp na wernisaż jest bezpłatny!

Kurator wystawy: Aleksandra Mierzejewska

Ratusz Staromiejski, Mała galeria, II p.
Wystawa czynna: 20 października – 22 stycznia 2017

wystawa czynna:  10.00 - 16.00


Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 19.10.2017 Ratusz Staromiejskizajęcia muzealne „Pióro i pergamin. Historia podpisania II pokoju toruńskiego”
Toruń / 19.10.2017 Ratusz Staromiejskizajęcia muzealne „Pióro i pergamin. Historia podpisania II pokoju toruńskiego”
Toruń / dzisiaj - 12.11.2017 Kamienica Pod GwiazdąWystawa „Haiku Basho Matsuo (1644-1694) we współczesnej kaligrafii japońskiej”
Toruń / dzisiaj - 12.11.2017 Ratusz StaromiejskiWystawa pokonkursowa. XXXIX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w muzeum"
Toruń / dzisiaj - 26.11.2017 Muzeum Podróżników im. Tony`ego HalikaWystawa "Wśród Indian kolumbijskiej selwy. Kolekcje etnograficzne Borysa Malkina"