#Muzyka     

Wokół Herberta czyli potęga smaku, albo sztuczny miód

Data
22.06.2019
Miejscowość
Ośrodek Chopinowski - Szafarnia / pokaż na mapie

Dariusz Jakubowski – aktor, autor koncepcji, reżyseria
Katarzyna Thomas – sopran
Piotr Szafraniec – fortepian


„(…) W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce-kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu-kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcie dobra i zła. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Był uosobieniem wierności-samemu sobie i słowu. Słowu rozumianemu też jako oczywistość cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń (…)”.

Dzisiejszy świat sprowadza człowieka jedynie do zewnętrzności ciała, a człowiek przecież to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna. Program „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” jest tego przypomnieniem, jest wspólną z publicznością podróżą ku archetypom kulturowym wyznaczonym przez pojęcie smaku. Odsłania też kody powinowactw duchowych twórczości Baudelaire’a, Szymborskiej, Baczyńskiego czy Hardy’ego ze Zbigniewem Herbertem. Na chwilę zatrzymuje się przy „Źródle” Norwida. Polifonia Jana Sebastiana Bacha i jego „Preludia”, „Wokaliza” Wojciecha Kilara z filmu „Dziewiąte wrota” i „Wokaliza” op. 34 nr 14 Sergiusza Rachmaninowa czy Sonata Józefa Haydna, znakomicie korespondujące z głębią poezji, są muzycznym dopełnieniem wydarzenia.

Dariusz JakubowskiŹródło: Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Wybrane propozycje organizatora

Szafarnia / 07.07.2019 Ośrodek ChopinowskiWakacje z Chopinem
Szafarnia / 14.07.2019 Ośrodek ChopinowskiWakacje z Chopinem
Szafarnia / 14.07.2019 Ośrodek ChopinowskiMuzyczna podróż do Hiszpanii
Szafarnia / 21.07.2019 Ośrodek ChopinowskiWakacje z Chopinem
Szafarnia / 28.07.2019 Ośrodek ChopinowskiWakacje z Chopinem