#Dziedzictwo     

„W 100. rocznicę harcerstwa mogileńskiego” – wystawa

Data
14.07.2017 - 15.11.2017
Miejscowość
Muzeum Ziemi Mogileńskiej - Wylatowo, Chabsko 20 / pokaż na mapie

Wystawa podejmuje próbę przybliżenia, z jednej strony bogatej w wydarzenia 100. letniej historii mogileńskiego harcerstwa, a z drugiej ideałów służby tj. niezłomność, braterstwo, przyjaźń czy patriotyzm. Eksponaty zaprezentowane na wystawie to zbiór ikonograficzny, który w formie fotograficznych migawek przedstawia życie codzienne harcerzy i harcerek oraz istotne wydarzenia z życia organizacji. Są to również dokumenty, swym zakresem obejmujące głównie lata 30. XX w., a także już w mniejszym stopniu okres powojenny. Natomiast najcenniejsze obiekty to sztandary oraz kroniki harcerskie dokumentujące pierwsze lata działalności. Ekspozycja powstała przy współpracy m.in. z Komendą Hufca ZHP w Mogilnie, Komendą Hufca Chorągiew Wlkp. w Trzemesznie oraz Kręgiem Starszyzny Harcerskiej im. Henryka Mazurkiewicza w Mogilnie.

Kurator i autor scenariusza wystawy Lucyna Gołaszewska


Źródło: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku