#Sztuki wizualne     

Transformacje. Malarstwo Krzysztofa Pituły

Data
11.07.2018 - 31.08.2018
Miejscowość
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi - Grudziądz, Wodna 3 / pokaż na mapie

To pierwsza wystawa twórczości artysty o charakterze retrospektywnym. Do tej pory malarz unikał tego typu ekspozycji, skupiając się na aktualnej działalności wynikającej z jego obecnych zainteresowań. Dogodna przestrzeń ekspozycyjna oraz charakter grudziądzkiego Muzeum wpłynęły na kształt wystawy, która pozwala w efekcie prześledzić drogę artystycznych wyborów, którą od ponad czterdziestu lat podąża Krzysztofa Pituły. Dokładnie 41 lat temu artysta uzyskał dyplom na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych – jest to więc świetna okazja do dokonania próby podsumowania jego dotychczasowej działalności. Mimo to wystawa została zdominowana przez cykle prac powstałe w ostatnim dziesięcioleciu – to przede wszystkim „Cząstki Elementarne” oraz nieco starsze „Fraktale”, którym towarzyszą obrazy wcześniejsze. Prace te zestawione zostały z „Estrofolami” sprzed prawie czterdziestu lat oraz z „Konstelacjami perłowymi” z lat 90-dziesiątych. Takie połączenie pozwoliło na pokazanie opozycyjności i odrębności artystycznych zainteresowań Pituły, akcentując szerokie pole jego doświadczeń i poszukiwań, osadzone w stosownych okresach – z jednej strony w matematyczności i racjonalności, z drugiej zaś w skrajnej emocjonalności i irracjonalności. Tak przygotowana ekspozycja nie tylko przybliża twórczość artysty, jest również interesująca od strony historycznej i dydaktycznej w zakresie jej wielopokoleniowego odbioru.


Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wybrane propozycje organizatora

Grudziądz / 19.02.2019 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi wtorek muzealny - warsztaty tkackie
Grudziądz / 22.02.2019 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Otwarcie wystawy "Ciało – w służbie sztuce i nauce"
Grudziądz / 23.02.2019 - 12.05.2019 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Wystawa "Ciało – w służbie sztuce i nauce"
Grudziądz / dzisiaj - 31.05.2019 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi - SpichrzePieniądz czasu biedy? Banknoty zastępcze z lat 1914-1923
Grudziądz / dzisiaj - 17.02.2019 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Grudziądz - i nie tylko ... Pocztówki, archiwalia i pamiątki z kolekcji Zbigniewa Zawadzkiego