#Sztuki wizualne     

Transformacje. Malarstwo Krzysztofa Pituły

Data
11.07.2018 - 31.08.2018
Miejscowość
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi - Grudziądz, Wodna 3 / pokaż na mapie

To pierwsza wystawa twórczości artysty o charakterze retrospektywnym. Do tej pory malarz unikał tego typu ekspozycji, skupiając się na aktualnej działalności wynikającej z jego obecnych zainteresowań. Dogodna przestrzeń ekspozycyjna oraz charakter grudziądzkiego Muzeum wpłynęły na kształt wystawy, która pozwala w efekcie prześledzić drogę artystycznych wyborów, którą od ponad czterdziestu lat podąża Krzysztofa Pituły. Dokładnie 41 lat temu artysta uzyskał dyplom na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych – jest to więc świetna okazja do dokonania próby podsumowania jego dotychczasowej działalności. Mimo to wystawa została zdominowana przez cykle prac powstałe w ostatnim dziesięcioleciu – to przede wszystkim „Cząstki Elementarne” oraz nieco starsze „Fraktale”, którym towarzyszą obrazy wcześniejsze. Prace te zestawione zostały z „Estrofolami” sprzed prawie czterdziestu lat oraz z „Konstelacjami perłowymi” z lat 90-dziesiątych. Takie połączenie pozwoliło na pokazanie opozycyjności i odrębności artystycznych zainteresowań Pituły, akcentując szerokie pole jego doświadczeń i poszukiwań, osadzone w stosownych okresach – z jednej strony w matematyczności i racjonalności, z drugiej zaś w skrajnej emocjonalności i irracjonalności. Tak przygotowana ekspozycja nie tylko przybliża twórczość artysty, jest również interesująca od strony historycznej i dydaktycznej w zakresie jej wielopokoleniowego odbioru.


Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wybrane propozycje organizatora

Grudziądz / 22.09.2018 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi spotkanie z Krzesimirem Dębskim
Grudziądz / 22.09.2018 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Spotkanie z Krzesimirem Dębskim
Grudziądz / 24.09.2018 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Reporterskie sprawy - z Ewą Winnicką na osobności
Grudziądz / 25.09.2018 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Wtorek muzealny z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej – spotkanie z historykiem Mariuszem Żebrowskim
Grudziądz / 28.09.2018 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Piątek w Muzeum – wykład historyka sztuki i etnografa – Łukasza Ciemińskiego z cyklu „Święci domowi” – Święta jak malowanie – o małej świętej z różami prawda i fikcj