#Dziedzictwo     #Sztuki wizualne     

Toruń i jego historia. Cz. III: Od XIX wieku do końca II wojny światowej

Data
wydarzenie stałe
Miejscowość
Dom Eskenów - Toruń, Łazienna 16 / pokaż na mapie

Dnia 5 grudnia 2014 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu otworzy następną, trzecią już część wystawy stałej Toruń i jego historia. Dwie sale Muzeum Historii Torunia (Domu Eskenów) opowiadać będą o wydarzeniach toruńskich na przestrzeni trzech epok historycznych za pomocą licznych artefaktów, wzbogaconych nowoczesnymi środkami przekazu multimedialnego.

Pierwsza sala zapozna nas z tzw. okresem pruskim, którego początek dla Torunia dały postanowienia II rozbioru Polski (1793), a koniec – moment wkroczenia do miasta wojsk polskich w 1920 roku. Czas ten charakteryzował się licznymi i burzliwymi zmianami dla miasta zarówno pod względem kulturalnym, ekonomicznym, przemysłowym jak i politycznym. Przełomowym momentem dla rozwoju miasta było doprowadzenie 12 października 1861 roku do Torunia kolei. Na wystawie fakt ten zostanie zobrazowany za pomocą odrębnej projekcji multimedialnej. Podczas pruskiego panowania toruńska twierdza miała spełniać rolę twierdzy nadgranicznej. Wiązało się to niestety z licznymi zmianami architektonicznymi. Wystawa w sposób nowoczesny przedstawi rozbudowę i przebudowę twierdzy, czemu posłuży multimedialny stół sztabowy, przy którym zwiedzający będzie mógł zapoznać się interaktywnie ze zmianami obrazu miasta, uzbrojeniem czy umundurowaniem żołnierzy stacjonujących w twierdzy. Okres pruski w dziejach naszego miasta na krótko przerwany został czasem napoleońskim (1806-1815). Na mocy traktatów pokojowych w Tylży z 1807 roku powstało Księstwo Warszawskie. Toruń włączony został w jego obszar i bardzo szybko został siedzibą powiatu w departamencie bydgoskim, a w momencie wojny Napoleona z Austrią w 1809 roku, na krótko (przez 3 tygodnie) stał się stolicą Księstwa. Na ekspozycji zilustrują to m.in. unikatowe szyldy Podprefektury Powiatu Toruńskiego i Sądu Pokoju. Kolejna sala wprowadzi nas zarówno w świat międzywojennego Torunia, jak i pokaże trudny okres II wojny światowej. Czas II Rzeczypospolitej określą i obiekty, i duża ilość multimediów – opowiadająca o wkroczeniu do miasta wojsk polskich, polskim samorządzie terytorialnym, nowym ustroju miasta, osobach zasłużonych mieszczan, prezydentów, podkreślająca znaczenie Torunia jako stolicy województwa pomorskiego. Toruń w II Rzeczypospolitej był też ważnym punktem na wojskowej mapie Polski. Stacjonowały tu garnizony, powstały szkoły wojskowe i prężnie działało lotnisko. Na wystawie za pomocą aranżacji plastycznej i pokazu multimedialnego zwiedzający będzie mógł odbyć „lot sterowcem nad miastem”. Pokażemy też patriotyzm i kulturę, ale też i rozrywkę torunian poprzez rozwijające się środowiska twórcze, upowszechnianie języka polskiego za pomocą książki, teatru, radia, amatorskich ruchów artystycznych oraz kina. Wkroczenie do miasta Wehrmachtu 7 września 1939 roku to początek procesu germanizacji, która łączyła się z eksterminacją Polaków, masowymi aresztowaniami mieszczan, konspiratorów oraz wysiedlaniem ludności polskiej. Toruń nie uległ zniszczeniom architektonicznym, jednak ze względów strategicznych zburzone zostały toruńskie mosty – na początku wojny przez Polaków, a pod koniec przez wycofujące się oddziały niemieckie. Pokażemy to za pomocą fotoplastykonu.

Katarzyna Pietrucka

Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów)
Nowa wystawa stała czynna od: 6 grudnia 2014 r.
Kurator: Katarzyna Pietrucka

 


Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 26.10.2019 Ratusz Staromiejskiwarsztaty plastyczne „Moja Przygoda w Muzeum”
Toruń / 23.11.2019 Muzeum Toruńskiego PiernikaOd katalogu do wystawy o formach piernikarskich – spotkanie
Toruń / 06.12.2019 Muzeum Toruńskiego PiernikaOd katalogu do wystawy o formach piernikarskich – spotkanie
Toruń / dzisiaj - 24.11.2019 Kamienica Pod GwiazdąWystawa „Futami Shoichi. Akwaforty”
Toruń / dzisiaj - 27.10.2019 Ratusz StaromiejskiXLI Międzynarodowe Spotknia Artystyczne „Moja Przygoda w Muzeum”. Wystawa pokonkursowa