#Literatura     #Sztuki wizualne     

Spotkanie poetyckie z Markiem Kazimierzem Siwicem pt. „Piosenka z drogi” oraz promocja tomu wierszy „Blask”. Otwarcie wystawy obrazów Ryszarda Czajkowskiego pt. „Wspomnienie Lazurowego Okna”.

Data
wydarzenie archiwalnewstęp wolny
Miejscowość
Galeria Autorska - Bydgoszcz, Chocimska 5 / pokaż na mapie

12.07.2018, godz. 18.00 – spotkanie poetyckie z Markiem Kazimierzem Siwicem pt. „Piosenka z drogi” oraz promocja tomu wierszy „Blask”.  Czytanie wierszy –Mieczysław Franaszek i Roma Warmus.

 

Marek Kazimierz Siwiec (ur. w 1950 r.) poeta, filozof, profesor w UKWw Bydgoszczy. Miastem jego wczesnej młodości był Olsztyn. Ukończył prawo w UMK w Toruniu (1972) oraz filozofię w Uniwersytecie Warszawskim (1975). W UW uzyskał też doktorat z filozofii (1986). Działał w podziemnej Solidarności. Od września 1987 do kwietnia 1988 przebywał w Londynie. Habilitował się w UMK (2007). Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców, z estetyki i krytyki artystycznej, m.in. o twórczym źródle. Książki poetyckie: Odwrócone lustro (Warszawa 1979); Twój świt ucieka nad ranem (Bydgoszcz 1984); Kostka (Bydgoszcz 1990); Żyłka (Toruń 2011) ; Kto (Bydgoszcz 2013) ; Blask (Nowa Ruda, 2018). Książki filozoficzne: Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki, Bydgoszcz 2005; Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza, Bydgoszcz 2005; Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa, Bydgoszcz 2010 (współredakcja i współautorstwo Wstępu wraz z Dariuszem Łukasiewiczem i Sylwestrem Warzyńskim); Poznawanie Kazimierza Hoffmana, Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz 2011 (współredakcja i współautorstwo wstępu Od redaktorów wraz z Robertem Mielhorskim). Redakcja i współredakcja pięciu monograficznych numerów Filo-Sofiji. Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m. in. „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”. Jego wiersze były prezentowane w telewizji, radiu i w antologiach. Autor rozpraw i szkiców z estetyki m. in. o współczesnych poetach, Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Stanisławie Grochowiaku, Kazimierzu Świegockim, Kazimierzu Hoffmanie.  Jest Przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Należy do Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Wchodzi w skład Rady Redakcyjnej pisma Filo-Sofija. Nagroda imienia Ryszarda Bruno – Milczewskiego za rok 2015 w dziale poezji. 

 *     *     *      

                W poezji Marka Kazimierza Siwca nie ma namiętności, gorączki uczuć, ich gwałtownej erupcji. Jest „szkiełko i oko”, chłód, który ma przewagę nad romantycznym szaleństwem. To rozum odczytuje sensy, a nie wyobraźnia. To poezja zimnej analizy uczuć.

                                                                                                                                                             Piotr Cielesz     

 

                Marek Siwiec pisze o sprawach fundamentalnych dla własnej egzystencji. To dobrze. Jeszcze lepiej, że problemy te roztrząsa, opisuje i definiuje bez zbędnego patosu, ale za to z osobistym emocjonalnym wyciszeniem. Im bardziej pisze o sobie samym, tym więcej mówi o nas wszystkich.

                                                                                                                                                            Janusz Drzewucki

 

Jedynie wolny człowiek może się dziwić. Człowiek zniewolony, dogmatyczny, podporządkowany istniejącym wyjaśnieniom, a częściej brakowi owych wyjaśnień, dziwić się nie może. Zdziwienie nie jest mu dane. Dlatego Siwiec tak często mówi o trudnej radości, którą daje wolność, która jest wywalczonym w trudach przez człowieka prawem do zdziwienia. 

To współistnienie poezji i filozofii w dziele Siwca też nie jest wcale zgodne i pokojowe. Jest to żywy spór o poznanie i życie. 

Autorowi Żyłki bliskie są też dwa sposoby obcowania ze światem, które wypatrzył u Wata. Idzie o wspomniane już zdziwienie i podziw. Siwiec nieustannie dziwi się w swej poezji problematycznemu byciu, jakiemuś szczególnemu zachowaniu, manifestacji przyrody, ale też wyraża zachwyt urokami świata i jego objawieniami niczym darami.

Krzysztof Derdowski

 

12.07.2018, godz. 18.00 –  otwarcie wystawy obrazów Ryszarda Czajkowskiego pt. „Wspomnienie Lazurowego Okna”.

 

„Lazurowe Okno”, to część klifu Dumnie wystawiającego ze szmaragdowej toni Morza Śródziemnego na wyspie Gozo, będącej częścią archipelagu wysp Maltańskich. Ten fantazyjnie wyrzeźbiony przez naturę kawałek skały, stał się wizytówką Malty. Do czasu owego Feralnego dnia 8 marca2017 roku, kiedy to na morzu rozszalało się prawdziwe piekło. Oszalałe fale sztormowe z rykiem rzucały się na kamienie „Lazurowe Oko”, pogrążając je, po nierównej walce w otmętach wzburzonego morza.

Całkiem przypadkowo przechodził tamtędy Ryszard Czajkowski. Mimo nie sprzyjającej aury rozstawił sztalugi, wytrwale przenosząc płótno to co czół, co widział i czego był mimowolnym świadkiem. Ma dalszy ciąg dramatycznej relacji z pobytu na Malcie ilustrowanej obrazami, zaprasza autor.

 

 


Źródło: Galeria Autorska