#Muzyka     

Śpiewnik polski.
Śpiewamy polskie piosenki.

Data
wydarzenie archiwalne
Miejscowość
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Toruń, ul. Szpitalna 8 / pokaż na mapie

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W PAŹDZIERNIKU

Śpiewnik polski. 
Śpiewamy polskie piosenki
15 października 2016 r.

Zasady uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl

Warunkiem udziału w warsztatach jest wpłacenie akredytacji w odpowiedniej kwocie na konto Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu:
Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 6090 1253 lub w kasie WOAK w Toruniu
ul. Wola Zamkowa 12a,
w terminie podanym w opisie warsztatów .

O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zajęć.

Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać – i otrzymać zwrot wpłaconej akredytacji – najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników zajęć. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodziców.

Informacje o wszystkich kursach, warsztatach i szkoleniach oraz o ewentualnych zmianach publikowane są na stronie www.woak.torun.pl

Warunkiem udziału w warsztatach jest akceptacja powyższego regulaminu.

Adresaci

Wszyscy, którzy lubią śpiewać i chcą doskonalić swój warsztat wokalny.  

Cel

Propagowanie i promowanie polskiej kultury muzycznej – tradycyjnej pieśni oraz piosenki współczesnej.

Program

Warsztaty oparte są na Śpiewniku polskim – zbiorze kilkuset polskich pieśni, piosenek i przyśpiewek: historycznych patriotycznych, ludowych i popularnych od Bogurodzicy po czasy współczesne. Wykorzystując tę skarbnicę repertuarową, uczestnicy będą doskonalić swój warsztat poprzez naukę polskich piosenek współczesnych i pieśni tradycyjnych w wykonaniu zarówno solowym, jak i zespołowym. Program warsztatów obejmuje również: konstruowanie dwu- i trójgłosu, podstawy aranżacji i akompaniamentu na fortepianie i gitarze oraz elementarne wiadomości związane z naturalną emisją głosu.

Warsztaty obejmują 8 godz. dydaktycznych.

Prowadzacy

Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Autor projektu Ja to mam szczęście! współfinansowanego ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanego w 2014 i 2015 roku przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Harmonogram

Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu,
ul. Szpitalna 8,
w sobotę, 13 lutego 2016 r. w godz. 10.00-17.00 (z przerwą).

Informacje i zgłoszenia

erwin.regosz@woak.torun.pl
56 65 22 755    
607 234 568


Źródło: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 19.09.2018 Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyW PIERWSZYM RZĘDZIE
comiesięczne spotkania ze sztuką filmową

Wszystko z nami w porządku
– seans i spotkanie z reżyserem