#Literatura     

Sesja literacka: Stachura i inni

Data
wydarzenie archiwalne
Miejscowość
Gimnazjum nr 27 - Bydgoszcz, Kruszwicka 2 / pokaż na mapie

W ramach projektu: „Życie to nie teatr” – twórczość: kreacja czy ucieczka od rzeczywistości? zapraszamy na Sesję literacką: Stachura i inni, której celem jest przybliżenie sylwetki i twórczości Edwarda Stachury w roku czterdziestej rocznicy śmierci poety pokolenia „Współczesności” związanego z naszym regionem. Spotkanie to będzie Świętem słowa. W programie wykłady:
- dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW: Eskapista czy buntownik? Edward Stachura  wobec rzeczywistości
- dr Dominik Wierski (Pałac Młodzieży, UAM): Filmowe konteksty życia i twórczości Edwarda Stachury. Wystąpienie z odwołaniami do filmów: Siekierezada, Wojaczek, Edward Stachura - Wszystko jest poezją. Dokumentacja do filmu o życiu poety.                              

  • Prezentacja przez uczniów tekstów Stachury oraz wskazanych przez nich autorów: Mój Stachura - to czytam i słucham.
  • Dyskusja: konfrontowanie postaw buntowników,  poszukujących siebie, tęskniących za prawdziwą miłością, szczerymi relacjami z ludźmi i światem, skazanych zawsze na klęskę, cierpienie, nieumiejętność urzeczywistnienia swoich pragnień, z postawami dzisiejszych młodych ludzi oraz ich idoli.   
    Prezentacja i  interpretacja tekstów autora Całej jaskrawości będzie pretekstem do refleksji nad relacją życie – sztuka, twórca i jego dzieło. Życiopisanie, czyli  tożsamość  twórcy z twórczością, kreowanie poprzez dzieło stylu własnego, życia, a nawet postaw pokolenia odnosi się do Stachury, ale jest też  zjawiskiem uniwersalnym, znajdującym odzwierciedlenie w wielu artystycznych biografiach, także  dzisiaj.  Dlatego poznawanie głównego bohatera  będzie próbą odpowiedzi na  pytania o aktualność jego filozofii życiowej, jego poetyki (poezja, proza, piosenki), także przez porównanie  z innymi  współczesnymi idolami – ich utworami, stylem życia  i losem ( np. Wojaczek, Morrison, Bursa, Cobain, Emy Winehouse ). Wielu współczesnych nadwrażliwych artystów płaci wysoką cenę za idealizm, niezgodę na świat, popularność, nieoddzielanie  życia od  twórczości, intensywność doznań. Czy spuścizna barda i jego życiowa filozofia  przemawiają do młodych naszych czasów? Czy buntownicy,  poszukujący siebie, tęskniący za prawdziwą miłością, szczerymi relacjami z ludźmi i światem, stale nienasyceni skazani są  zawsze na klęskę, cierpienie, nieumiejętność urzeczywistnienia  pragnień w rzeczywistości? Na takie pytania odpowiedzą  młodzi uczestnicy spotkania. Pod kierunkiem  literaturoznawcy i  filmoznawcy będą też zastanawiać się, czy poezja jest jeszcze  dzisiaj komuś potrzebna, czy może wszystko jest poezją, jak pisał StachuraWłaśnie dyskusja, obok wykładów (ujmujących „zjawisko Stachury” w  różnych aspektach) i interpretacji tekstów zaproponowanych i prezentowanych przez  samych uczestników oraz odwołania do fragmentów filmów, będą  składać się na sesję literacką.

Zgłoszenie udziału  grup zorganizowanych i osób indywidualnych należy składać do 9 kwietnia 2019 roku: telefonicznie- 696 587 105 lub e-mailem: paideia.palac@wp.pl Powinno ono zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. Zakup biletów (4 zł) przed imprezą. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Impreza adresowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się  w Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2


Źródło: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy