#Dziedzictwo     

Promocja wydawnictwa Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Data
25.04.2018 18:00wstęp wolny
Miejscowość
KPCK - Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6 / pokaż na mapie

Nowy, dziewiętnasty zeszyt „Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” ukazuje się po przerwie i – jak zawsze – oferuje garść wielotematycznych artykułów. Dział bydgoski otwiera tekst o wczesnonowożytnym kaflu z przedstawieniem orła w koronie, pochodzącym prawdopodobnie z bydgoskiego zamku, jaki na szerokim tle porównawczym omówiła Jolanta Łoś. Spod pióra księdza Marcina Puziaka wyłoniła się postać ojca Szymona od świętego Antoniego, związanego z Bydgoszczą uznanego kaznodziei karmelitańskiego, który w XVIII wieku wygłaszał kazania nie tylko w naszym mieście, ale również poza nim. Aleksandra Pasieta napisała o funkcjonowaniu bydgoskich zakładów pogrzebowych i warsztatów kamieniarskich od XIX wieku do roku 1945, a Barbara Chojnacka przybliżyła życie i twórczość zapomnianego dziś malarza i pedagoga, Alberta Lewy-Taljańskiego, zakorzenionego w dwóch nadrzecznych ośrodkach: Paryżu i Bydgoszczy. Bydgoskie bale karnawałowe szalonych lat dwudziestych XX stulecia opisała ze swadą Ewa Rynka, natomiast Olga Cuske przypomniała genezę i przebieg bydgoskiej edycji międzynarodowego projektu artystycznego „Konstrukcja w Procesie” z roku 2000. Praca Marcina Danielewskiego o grodziskach wczesnośredniowiecznych powiatu inowrocławskiego otwiera nasz dział regionalny. Za nią postępuje artykuł Lecha Łbika o beginkach, czyli świeckich zakonnicach Prus Krzyżackich i Królewskich. Stanisław Koc wziął na warsztat temat wybranych wież kościelnych pruskiego państwa krzyżackiego, wciągając do swych rozważań gotycką wieżę inowrocławskiego ratusza. W świat nowożytnej społeczności żydowskiej kujawskiego Lubrańca prowadzi nas Sylwester Stefan Roszak, a Barbara Zamojdzin zestawia i omawia kapliczki i figury przydrożne północnokujawskiej gminy Dobrcz. Zeszyt zamykają skrócone prace trzech głównych laureatów XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”, rozstrzygniętego w 2017 roku. 

Serdecznie zapraszamy na promocję wydawnictwa, która odbędzie się 25 kwietnia o godz. 18:00 w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wstęp wolny.

Zapraszamy również do zakupu wydawnictwa - więcej informacji tutaj


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wybrane propozycje organizatora

Bydgoszcz / dzisiaj KPCKFidrygałki zza winkla (3)
Bydgoszcz / 25.06.2018 KPCKProjekcja filmu „Z dala od orkiestry”, reż. Rafael Lewandowski
Bydgoszcz / 26.06.2018 KPCKProjekcja filmu „Z dala od orkiestry”, reż. Rafael Lewandowski
Bydgoszcz / 30.06.2018 KPCKXXIII Spotkanie z Historią u Hoffmana: Historia z rowerem w tle
Bydgoszcz / 13.07.2018 KPCKFamilijne Podwórko u Hoffmana 2018: Piraci