#Dziedzictwo     

otwarcie wystawy pt. „Zamek Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”

Data
14.03.2018 17:00
Miejscowość
Wąbrzeski Dom Kultury - Wąbrzeźno, Wolności 47 / pokaż na mapie

Skarby” wąbrzeskiego zamku…

14 marca o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy pt. „Zamek Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”. W ramach ekspozycji  zaprezentowane zostaną „skarby” odkryte przez  archeologów podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie Góry Zamkowej.

Wystawa jest pokłosiem sondażowych badań  zrealizowanych w latach 2011-2017 przez pracowników  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Wąbrzeźnie. Archeolodzy pracowali przede wszystkim na terenie zamku wysokiego, a także w obrębie fosy  i przedzamcza wschodniego. Łącznie prace objęły teren o powierzchni 3400 metrów kwadratowych. Wykopaliska uzupełniały odwierty geologiczne. Badania zamku w Wąbrzeźnie, pomimo niewielkiego i ograniczonego zakresu, dostarczyły cennych źródeł do poznania warsztatu budowlanego z pierwszej ćwierci XIV stulecia. W ich efekcie pozyskano ruchomy i nieruchomy materiał źródłowy, który będziemy mogli  choć w małym zakresie poznać oglądając wystawę.

Historię zamku w  Wąbrzeźnie i legendy z nim związane przedstawi historyk Paweł Becker. 


Źródło: Wąbrzeski Dom Kultury

Wybrane propozycje organizatora

Wąbrzeźno / dzisiaj Wąbrzeski Dom KulturyOtwarcie wystawy „Stanisław Kośmiński. Rzeźba”
Wąbrzeźno / 25.03.2018 pl. Jana Pawła IIJarmark Wielkanocny
Wąbrzeźno / 25.03.2018 pl. Jana Pawła IIJarmark Wielkanocny
Wąbrzeźno / 14.04.2018 Wąbrzeski Dom KulturyFestiwal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”
Wąbrzeźno / 21.04.2018 Wąbrzeski Dom KulturyKabaret z Konopi