#Dziedzictwo     

Mieczysław Wiśniewski. Synteza

Data
09.06.2020 - 31.07.2020
Miejscowość
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi - Grudziądz, Wodna 3 / pokaż na mapie
Przepraszamy, niektóre wpisy na naszym portalu mogą być nieaktualne. Z uwagi na zagrożenie związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, organizatorzy odwołują niektóre wydarzenia, zwłaszcza z udziałem osób z grupy ryzyka (osoby starsze i przewlekle chore). Prosimy o weryfikację informacji bezpośrednio u organizatorów.

Wystawa Mieczysława Wiśniewskiego, zorganizowana w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, stanowi próbę ujęcia najważniejszych form, wątków i strategii artystycznych bogatej twórczości związanego z Toruniem malarza. W przeciągu niespełna siedmiu dekad aktywności zawodowej Wiśniewski, czerpiąc z osiągnięć abstrakcji, kubizmu, suprematyzmu oraz malarstwa strukturalnego, wykształcił niezwykle oryginalny system twórczy, bezwzględnie podporządkowany geometrii oraz grze światła na płaszczyźnie swych obiektów. Przestrzenne kształtowanie specyficznej powierzchni, tak charakterystyczne dla jego sztuki, zwłaszcza od lat 70. XX wieku, zdominowało charakter grudziądzkiej ekspozycji. W czterech salach na piętrze Gmachu Głównego zaprezentowano prace z cyklów przestrzennych m. in. „Układy" i „Układy sferyczne", których koncepcję rozwijał artysta aż do swej śmierci w 2018 roku. Dążenie do syntezy – zarówno w warstwie kolorystycznej, jak i kompozycyjnej, definiuje postawę twórczą Wiśniewskiego, który za pomocą oszczędnych zabiegów stylistycznych potrafił przedstawić całą złożoność otaczającego świata. Jak sam stwierdził: „Wklęsłe i wypukłe przestrzenie oraz materie lśniące i matowe pozwalają obserwować zmienną grę refleksów i cieni, zacierając granice między iluzją głębi i rzeczywistością realną. W tym swoistym teatrze światła, ruch widza animuje życie reliefu, pozbawia obraz cech klasycznego trwania w swej niezmienności”.

Prezentowane na wystawie prace pochodzą z kolekcji Elżbiety Wiśniewskiej, Państwa Marzenny i Piotra Sendeckich oraz zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

**************************************
Mieczysław Wiśniewski urodził się 5 lutego 1929 roku w Toruniu. W czasie wojny podejmował pierwsze próby rysunkowe i malarskie. Jeszcze w liceum jako wolny słuchacz uczęszczał na zajęcia z rysunku prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach 1949-1954 studiował na tejże uczelni w Katedrze Malarstwa Figuralnego u profesora Stanisława Borysowskiego. Już jako student III roku podjął pracę pedagogiczną w Katedrze Malarstwa i Rysunku. Stopień docenta po przeprowadzonym przewodzie w gdańskiej ASP otrzymał w 1966 roku. Życie zawodowe związał z macierzystą uczelnią, pokonując kolejne szczeble kariery akademickiej. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. W latach 1958-1978 przynależał do Stowarzyszenia Twórczego „Grupa Toruńska”, biorąc udział w wystawach oraz inicjując wiele działań na rzecz ugrupowania. Stosował różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, obiekty i formy przestrzenne. Stworzył także wiele realizacji z zakresu malarstwa ściennego, projektowania i architektury wnętrz. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w plenerach i sympozjach polskiej awangardy. Swoją sztukę wywodził z abstrakcji, dochodząc do malarstwa strukturalnego wykorzystującego formy geometryczne. Od połowy lat 70. XX wieku tworzył „Układy” i „Układy sferyczne” – przestrzennie kształtowane obrazy-obiekty, podporządkowane geometrii i grze światła. Ich koncepcję rozwijał do końca swego życia. Zmarł 7 lipca 2018 roku. Został pochowany na Cmentarzu Św. Jerzego w Toruniu.

Prace Mieczysława Wiśniewskiego znajdują się w wielu polskich kolekcjach prywatnych oraz zbiorach muzealnych m.in. w Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Koszalinie, Toruniu, Grudziądzu, ponadto w galeriach i muzeach za granicą m.in. w Kanadzie i Niemczech.


Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wybrane propozycje organizatora

Grudziądz / dzisiaj - 20.09.2020 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Wystawa „Powrót Grudziądza do Macierzy. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”
Grudziądz / dzisiaj - 13.09.2020 Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi , Spichrz nr 11/13Domasław. Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII - VI w. p.n.e.)
Grudziądz / dzisiaj (wydarzenie stałe) Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Wystawa: 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego
Grudziądz / dzisiaj (wydarzenie stałe) Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Wystawa: Historia Grudziądza
Grudziądz / dzisiaj (wydarzenie stałe) Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi , SpichrzeWystawy archeologiczne