#Sztuki wizualne     

Wystawy stałe w Ratuszu Staromiejskim

Data
wydarzenie stałe
Miejscowość
ratusz - Toruń, Rynek Staromiejski 1 / pokaż na mapie

 Galeria sztuki gotyckiej

Znajduje się na parterze wschodniego skrzydła Ratusza, w pomieszczeniu dawnej ławy chlebowej i przyległych do niej kramów. Zgromadzone dzieła stanowiły głównie wyposażenie kościołów i tworzyły wraz z architekturą niepowtarzalny klimat gotyckich świątyń. Czas powstania tychże dzieł przypada na lata od ok. połowy XIV do 1. połowy XVI wieku, czyli na okres dojrzałego i późnego stylu gotyckiego. Pochodzą z Pomorza, głównie z terenu dawnych ziem krzyżackich (najliczniej z Torunia), ze Śląska oraz sporadycznie z Wielkopolski i Małopolski.

Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793. Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Celem wystawy jest pokazanie historii Torunia od lokacji Starego (1233 r.) i Nowego Miasta (1264 r.) do wieku XVIII, ze szczególnym zaakcentowaniem działalności toruńskich rzemieślników. Zaprezentowane zostały tu wyroby rzemieślnicze z czasów średniowiecza i czasów no-wożytnych, liczne pamiątki cechowe, fragmenty i detale architektoniczne, broń i uzbrojenie, dzieła snycerskie i malarskie, wyroby złotnicze. Uzupełnia tę wystawę ekspozycja sztuki sakralnej nowożytnego Torunia, prezentująca naczynia i sprzęty liturgiczne z toruńskich i pobliskich kościołów, umieszczona w sali na I piętrze Ratusza.

Mennice i monety toruńskie 1233/1238-1765
Wystawa obrazująca dzieje toruńskiego mennictwa od czasów panowania krzyżackiego (28 grudnia 1233 r. wystawiono przywilej lokacyjny dla przyszłych mieszkańców Torunia, stanowiący o wybijaniu denarowej monety), aż do 1766 r., gdy za panowania ostatniego z królów, Stanisława Augusta, władze miejskie otrzymały polecenie zamknięcia tutejszej mennicy.

Galeria malarstwa polskiego od poł. XVIII w. do pocz. XX w.
Na wystawie prezentowane są dzieła min. Witkiewicza, Malczewskiego, Chełmońskiego, Matejki, Bacciarellego, Smuglewicza, Gersona, braci Gierymskich, Pautscha,. Ekspozycja zachwyca pięknem ujęć portretowo-sytuacyjnych, ukazując ślad życia ludzi w minionych epokach i wyjątkowy kunszt warsztatu artystycznego. Uwagę zwraca tu przede wszystkim olbrzymia kompozycja autorstwa Mariana Jaroczyńskiego II Traktat toruński (6,40 x 4,50m).

Sala Królewska. Poczet Królów Polskich.
Wystawa prezentująca malarstwo portretowe panujących w Polsce władców (autorstwa m.in. Jana Jacobiego z Torunia) oraz pięknie intarsjowane drzwi i meble.

Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w.
Eksponowane tu portrety przedstawiają postacie zasłużone dla Torunia m.in. Mikołaja Kopernika, Henryka Strobanda (przez 22 lata burmistrz miasta), Szymona Weissa (lekarz miejski), Kaspra Koye (rajca, ławnik i sędzia), Szymona Scholtza zwanego Neisserem (bogaty piekarz). Na wystawę składają się 22 portrety przedstawiające wielce zasłużone dla Torunia osobistości.

Skarb ze Skrwilna. Skarb z Nieszawy. Złotnictwo świeckie polskie i obce.
Zespół renesansowej i manierystycznej biżuterii oraz srebnych naczyń i sprzętów stołowych z 2.poł. XVI i 1.poł.XVII. Wystawę Skarbów pokazano w muzealnej części wieży Ratusza-w sali zaaranżowanej na skarbiec. Natomiast w pomieszczeniu przyległym znajdują się dzieła o charakterze świeckim: naczynia cechowe, naczynia stołowe,biżuterię i akcesoria strojów, które zostały wykonane w polskich i zagranicznych warsztatach.

Złotnictwo świeckie polskie i obce

Wystawa prezentowana jest w pomieszczeniu przyległym do wieży ratusza. Wyeksponowano na niej wyroby polskich oraz europejskich ośrodków złotniczych od okresu XVI do XIX wieku. Wyroby reprezentują formy barokowe, klasycystyczne, neobarokowe oraz secesyjne. Wśród obiektów na uwagę zasługuje niemiecka czarka, do degustacji wina lub wódki, srebra stołowe, wykonane w końcu XVIII w. oraz w XIX stuleciu, naczynia cechowe, biżuteria i akcesoria stroju, zastawa oraz sprzęty stołowe wykonane w Toruniu, Gdańsku oraz Warszawie. Prezentowane na wystawie przedmioty powstały w dłuższym przedziale czasu w różnych stylach, dlatego też dobrze przedstawiają zmieniające się w złotnictwie mody i trendy.

 

 


Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 23.11.2019 Muzeum Toruńskiego PiernikaOd katalogu do wystawy o formach piernikarskich – spotkanie
Toruń / 06.12.2019 Muzeum Toruńskiego PiernikaOd katalogu do wystawy o formach piernikarskich – spotkanie
Toruń / dzisiaj - 24.11.2019 Kamienica Pod GwiazdąWystawa „Futami Shoichi. Akwaforty”
Toruń / dzisiaj - 17.11.2019 Muzeum Podróżników im. Tony`ego HalikaWystawa „Oman – za zamkniętymi drzwiami. Fotografie D. Chojnowskiej i S. Saffarini z podróży na bambusowych rowerach”
Toruń / dzisiaj - 05.01.2020 Ratusz StaromiejskiWystawa "Sto prac japońskich kaligrafów na stulecie stosunków dyplomatycznych Polski z Japonią"