#Dziedzictwo     

Festiwal Nauki. Ścieżki archeologii

Data
15.06.2019
Miejscowość
Muzeum w Biskupinie - Biskupin / pokaż na mapie
Przepraszamy, niektóre wpisy na naszym portalu mogą być nieaktualne. Z uwagi na zagrożenie związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, organizatorzy odwołują niektóre wydarzenia, zwłaszcza z udziałem osób z grupy ryzyka (osoby starsze i przewlekle chore). Prosimy o weryfikację informacji bezpośrednio u organizatorów.

Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura” to pierwszy w Polsce festiwal nauki, którego ideą jest ukazanie pełnego oblicza współczesnej archeologii – nauki interdyscyplinarnej, wykorzystującej w swych badaniach nowoczesne osiągnięcia techniki, której dokonania zajmują ważną pozycję w poznawaniu, badaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz są źródłem inspiracji we współczesnej kulturze masowej.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–16 czerwca 2019 r. na terenie rezerwatu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W ramach festiwalu będą miały miejsce liczne prezentacje w formie pokazów, warsztatów, prelekcji oraz seansów filmowych. Będą one eksponowane w ramach trzech ścieżek: nauka, kultura oraz popkultura.

Po raz pierwszy w Polsce liczne grono naukowców z całej Polski spotka się w jednym miejscu by wspólnie popularyzować archeologię. Ścieżki „nauka oraz kultura” realizowane będą przez wybitnych specjalistów, w tym między innymi z instytutów i katedr archeologii uniwersytetów oraz placówek muzealnych. Badacze promować będą swoje osiągnięcia naukowe oraz popularyzatorskie. Tak szerokie grono specjalistów gwarantuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny imprezy, ale również różnorodność wypowiedzi.

W ramach ścieżki „nauka” odbędą się prezentacje dotyczące metodyki badań i osiągnięć polskiej archeologii. Zaprezentowane zostaną dziedziny, z których dokonań i metod badawczych archeolodzy w ramach badań interdyscyplinarnych korzystają i które mają dla archeologii ogromne znaczenie (m.in. analiza metaloznawcza czy badania archeometryczne). Ukazane zostaną kulisy pracy archeologa: badania wykopaliskowe oraz praca z zabytkami od momentu ich wydobycia z wykopu, aż do ekspozycji na wystawie muzealnej i w publikacji naukowej. Przedstawimy procesy konserwacjirekonstrukcji i metody datowania zabytków archeologicznych. Pokażemy czym jest archeobotanika, jak wygląda praca paleobotanikówarcheozoologów i antropologów fizycznych. Zaprezentujemy nowoczesne metody badań nieinwazyjnych (archeologię lotniczączy metody geofizyczne), a także wykorzystywanie komputerowych rekonstrukcji ludzkich twarzy oraz tworzenie modeli 3D konstrukcji architektonicznych. Pokażemy, jak pracują archeolodzy pod wodą oraz w jaki sposób wykorzystuje się w archeologii numizmatykę. Swoje osiągnięcia zaprezentują archeomuzykolodzy zajmujący się nie tylko rekonstrukcją instrumentów muzycznych, ale także odtwarzaniem i rekonstruowaniem zapisów nutowych.

Prezentacje dotyczyć będą archeologii pradziejowej, wczesnośredniowiecznej i nowożytnej, w tym dotyczącej II wojny światowej i badania radzieckich baz, w których przechowywano broń atomową.

W ścieżce „kultura” pokażemy instytucje muzealne i skanseny, które chronią dziedzictwo archeologiczne, popularyzują je w formie wystawienniczej, ewentowej i wydawniczej. Dopełnieniem tej części będą filmy o tematyce archeologicznej, emitowane w ramach Biskupińskiego Przeglądu Filmów Archeologicznych, oraz wydawnictwa naukowe.

Całość zamknięta zostanie ścieżką „popkultura”, w której skupimy się na licznych archeologicznych inspiracjach obecnych w kulturze masowej. Odbędą się spotkania z pisarzami czerpiącymi garściami z dorobku archeologów, tłumaczami oraz badaczami popkultury. Zaprezentowane zostaną komiksy, gry planszowekomputerowe oraz inspiracje archeologią w muzyce współczesnej.


Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Wybrane propozycje organizatora

Biskupin / dzisiaj (wydarzenie stałe) Muzeum w BiskupinieRezerwat archeologiczny