#Literatura     

„Egzystencja, metafizyka i kultura”

Data
wydarzenie archiwalnewstęp wolny
Miejscowość
KPCK - Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6 / pokaż na mapie
Przepraszamy, niektóre wpisy na naszym portalu mogą być nieaktualne. Z uwagi na zagrożenie związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, organizatorzy odwołują niektóre wydarzenia, zwłaszcza z udziałem osób z grupy ryzyka (osoby starsze i przewlekle chore). Prosimy o weryfikację informacji bezpośrednio u organizatorów.

Serdecznie zapraszamy 19 marca 2019 o godz. 18.00 do Salonu Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na spotkanie z Kazimierzem Świegockim, poetą, eseistą, filozofem i literaturoznawcą, którego twórczości poświęcona jest, wydana w październiku 2018 roku książka pod redakcją Roberta Mielhorskiego i Doroty Utrackiej. Spotkanie z autorem, jego pisarstwem i redakcją wydawnictwa poprowadzi Marek Kazimierz Siwiec. Wieczór uświetni wystawa autorstwa Jacka Solińskiego i Jana Kaji. 

Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego to drugi w porządku, po Poezji i egzystencji (1999), tom monograficzny poświęcony temu twórcy. Traktujemy z założenia wielokierunkowy dorobek [autora Kamienia i czasu] jako jedną, koherentną całość: począwszy od pojedynczego wiersza, a skończywszy na historycznoliterackich rozprawach, esejach czy autointerpretacjach. Dlatego też niniejsza wieloautorska praca, zestawiająca głosy badaczy z różnych ośrodków (i krajów nawet), reprezentujących różne szkoły metodologiczne, jest z gruntu polifoniczna. [...] poezja i artystyczny światopogląd Kazimierza Świegockiego są konsekwentnym wołaniem o racje klasycznego piękna w nieklasycznym świecie estetycznych i aksjologicznych ambiwalencji; wołaniem o ludzkie prawo ewoluowania na drodze ku wartościom. Nie zrozumiemy jednak istoty tego pisarstwa, jeśli pominiemy jego naczelny, najważniejszy postulat – postulat aksjologiczny wobec obecnej sytuacji panującej w świecie idei i hierarchii potrzeb duchowych współczesnego człowieka.

(Od Redaktorów)

Kazimierz Świegocki – ur. w 1943 roku we wsi Łopatki k. Lasku, poeta, krytyk literacki, eseista, filozof, literaturoznawca. Ukończył studia polonistyczne na UŁ i filozoficzne na UW, gdzie się następnie doktoryzował na Wydziale Polonistyki; uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym UMK. Współorganizował wystąpienia studenckie w marcu 1968 roku na UŁ. Debiutował w prasie w roku 1959, książką w 1974 (zbiór Genealogia). Ogłosił w sumie 5 tomów wierszy, ponadto Poezje wybrane w serii „Biblioteka Poetów” LSW (2004) oraz Kamień i czas. Wiersze, poematy, eseje (2014). Wybory jego wierszy ogłoszono w przekładach na język rosyjski i białoruski, utwory tłumaczono także na języki: angielski, czeski, francuski serbski i ukraiński. Opublikował tomy naukowe i eseistyczne: Światopogląd poetów ziemi (1996), Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice literackie 1970–2003 (2006, nominacja do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida), Człowiek wobec Boga i świata w poezji (2006), Norwid i poeci Powstania Warszawskiego (2007, Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida), Wizje człowieka w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana (2009, 2013). Otrzymał Nagrodę irn. Zygmunta Krasińskiego w dziedzinie poezji religijnej i metafizycznej (XXIII Warszawska Jesień Poezji, 1994), Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za poezję i prace norwidologiczne (2007). Jego twórczości poświęcono pokonferencyjny tom Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Studia – szkice – interpretacje (1999).

Robert Mielhorski – historyk literatury, poeta, krytyk literacki, prozaik  oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Współautor tomu Egzystencja, metafizyka i kultura.

Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego na stałe wpisała się w pejzaż kulturalny miasta. Na jej wizerunek złożyły się wieloletnie doświadczenia działalności wydawniczej i ekspozycyjnej obejmującej sztukę figuratywną o przesłaniu metaforycznym, sztukę konceptualną, ekspresjonizm, malarstwo metafizyczne, poezję wizualną, sztukę poczty, sztukę książki, sztukę związaną z szeroko rozumianym sacrum. Galeria Autorska to przenikające się formy z zakresu: plastyki, fotografii, konceptualizmu, poezji, literatury, teatru, muzyki i filozofii. Zaprezentowany wybór prac będzie można oglądać do 24 marca 2019.

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wybrane propozycje organizatora

Bydgoszcz / dzisiaj KPCKKoncert: Freygish Orchestra
Bydgoszcz / 31.03.2020 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Toruńska 28Kiermasz wielkanocny 2020 w WTZ
Bydgoszcz / 02.04.2020 KPCK„Książkowe dzieciaki” – warsztaty z książką dla najmłodszych
Bydgoszcz / 02.04.2020 KPCK„Książkowe dzieciaki” – warsztaty z książką dla najmłodszych
Bydgoszcz / 04.04.2020 KPCKWielkanocne warsztaty rodzinne