#Muzyka     

CYGANERIA

Data
25.03.2018 18:00
Miejscowość
Opera Nova - Bydgoszcz, ul. Focha 5 / pokaż na mapie
Realizatorzy
Inscenizacja i reżyseriaMaciej Prus
Kierownictwo muzyczneAndrzej Knap
ScenografiaPaweł Wodziński
KostiumyJagna Janicka
Współpraca muzycznaJerzy Wołosiuk
Przygotowanie chóruHenryk Wierzchoń
autor plakatuMichał Batory
Wykonawcy
Soliścii, Chór, Orkiestra Opery Nova w Bydgoszczy,Orkiestra Wojskowa w Toruniu ,Chór Dziecięcy z Pracowni Wokalnej Pałacu Młodzieży,statyści.

Dyrygenci: Andrzej Knap,Jerzy Wołosiuk

Czas trwania: 2h10',jedna przerwa.

 

Giacomo PUCCINI : CYGANERIA - sceny liryczne w czterech obrazach

Libretto :Giuseppe Giacosa i Luigi Illica na podstawie powieści Henri Murgera " La Vie de bohème".

 

"Cyganeria”   po 33 latach nieobecności na bydgoskiej scenie, dołączyła  do innych wielkich dzieł Pucciniego, które znajdują się w  repertuarze Opery Nova : „Toski”  i  „Madamy Butterfly”. 

Od ponad 100 lat  „Cyganerii”, wystawianej  na scenach całego świata, towarzyszą żywe emocje  słuchaczy . Utożsamiają oni swe doświadczenia życiowe z nadziejami, uczuciami, entuzjazmem i dramatami młodych bohaterów werystycznej opery Pucciniego. Zawsze młodzi : Rudolf i Mimi pozostają jedną z najbardziej rozpoznawalnych  par operowych bohaterów.

Liryzm i dramat historii  rozgrywającej się pod dachem paryskiej mansardy oraz codzienne obrazy z życia grupy przyjaciół, szukających swego miejsca w świecie sztuki, unieśmiertelnione w muzyce Pucciniego, bliskie są  wrażliwości widzów każdego pokolenia.

 

Streszczenie libretta:

 

AKT I

W ubogiej paryskiej mansardzie mieszkają po­eta Rudolf, malarz Marcel, muzyk Schaunard i filo­zof Colline. Nie mają ani pie­niędzy, ani opału. Jest tak zimno, że Marcel nie może utrzymać pędzla w dłoni. Do rozniecenia ognia Rudolf ofiarowuje rękopis swojego dramatu. Colline przychodzi do domu. Chciał na mieście za­stawić kilka swoich książek, ale lombard był już zamknięty. Wtem pojawia się Schaunard z pie­niędzmi, opałem, jedzeniem i winem -zapłatą otrzymaną od angielskiego lorda. Postanawiają spędzić Boże Narodzenie w swojej ulubionej ka­wiarni Momus. Właściciel domu puka do drzwi i żąda zaległego czynszu. Z trudem udaje się im go wreszcie pozbyć. Przyjaciele wyruszają do kawiar­ni, jedynie Rudolf pozostaje jeszcze przez kilka minut. Rozlega się nieśmiałe pukanie do drzwi. To są­siadka Mimi przyszła prosić o ogień, bo chce zapalić świecę. Atak kaszlu zmusza ją do dłuższego zatrzymania się. Ponieważ zapomniała klucza do pokoju, po­wraca jeszcze raz. Przeciąg gasi obie świece. Kie­dy szukają klucza w ciemności, Rudolf natrafia w ciemności na delikatną  rękę dziewczyny. Rodzi się między nimi zaufanie i sympatia.

AKT II

W Dzielnicy Łacińskiej panuje radosny ruch przed­świąteczny. Rudolf kupuje Mimi różową chustkę. Przedstawia ją przyjaciołom i dochodzi do rozmowy o miłości. Nagle pojawia się elegancka, wyzywająca  damaw towarzystwie zamożnego mężczyzny. To Musetta, była kochanka Marcela. Znudziła się już starszym panem Alcindoro i stara się ponownie przycią­gnąć uwagę Marcela. Zlecając Alcindoro, by kupił jej nowe buty, Musetta pozbywa się swojego towarzy­sza. Dawna para kochanków znowu się odnajduje. Mimi i Rudolf również cieszą się swym uczuciem. Przyjaciele biesiadują radośnie.

AKT 3

Mimi odwiedza Marcela i opowiada mu zrozpaczona, że Rudolf opuścił ją z zazdrości. Kiedy pojawia się Rudolf, Mimi ukrywa się za drzewem i dowiaduje się praw­dziwego powodu postępowania Rudolfa. Troska o zdrowie chorej na gruźlicę Mimi skłoniła go do opuszczenia jej. W jego mansardzie na pod­daszu stan jej zdrowia pogarszał się coraz bar­dziej. Mimi pada Rudolfowi w ramiona. Potem rozstają się. Między Marcelem i Musettą do­chodzi do sceny zazdrości i oboje również się roz­stają.

AKT 4

Rudolf i Marcel znowu zamieszkują w swojej mansardzie. Próbują na próżno zapomnieć o  kochankach. Colline i Schaunard przynoszą chleb i śledzie. Przyjaciele rozkoszują się obfitym je­dzeniem i tańczą z radości. Schaunard i Colline pojedynkują się szuflą do węgla i pogrzebaczem. Nagle pojawia się Musetta ze śmiertelnie chorą Mimi, która chce jeszcze raz zobaczyć swojego kochanka. Chorą kładą do łóżka. Musetta wy­chodzi, aby kupić wymarzoną przez Mimi mufkę, a Marcel chce wezwać lekarza. Colline postanawia zanieść swój płaszcz do lombardu. Rudolf i Mi­mi zostają sami i wspominają swój pierwszy wie­czór. Reszta osób powraca. Mimi cieszy się z mufki, którą uważa za prezent od Rudolfa i zasypia. Mu­setta przygotowuje lekarstwo, które przyniósł Marcel. Na próżno ; Mimi umarła …

 

 

 

 

 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/116244.html

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/116260.html

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/116246.html


Źródło: Opera Nova

Wybrane propozycje organizatora

Bydgoszcz / 28.12.2018 Opera NovaKoncert sylwestrowo-noworoczny
Bydgoszcz / 29.12.2018 Opera NovaKoncert sylwestrowo-noworoczny
Bydgoszcz / 29.12.2018 Opera NovaKoncert sylwestrowo-noworoczny
Bydgoszcz / 30.12.2018 Opera NovaKoncert sylwestrowo-noworoczny
Bydgoszcz / 30.12.2018 Opera NovaKoncert sylwestrowo-noworoczny