#Muzyka     

CYGANERIA

Miejscowość
Opera Nova - Bydgoszcz / pokaż na mapie
zaloguj się aby dodać przypomnienie e-mail lub na smartphone dodaj do kalendarza
Realizatorzy
Inscenizacja i reżyseria Maciej Prus
Kierownictwo muzyczne Andrzej Knap
Scenografia Paweł Wodziński
Kostiumy Jagna Janicka
Współpraca muzyczna Jerzy Wołosiuk
Przygotowanie chóru Henryk Wierzchoń
autor plakatu Michał Batory
Wykonawcy
Soliścii, Chór, Orkiestra Opery Nova w Bydgoszczy,Orkiestra Wojskowa w Toruniu ,Chór Dziecięcy z Pracowni Wokalnej Pałacu Młodzieży,statyści.

Dyrygenci: Andrzej Knap,Jerzy Wołosiuk

Czas trwania: 2h10',jedna przerwa.

 

Giacomo PUCCINI : CYGANERIA - sceny liryczne w czterech obrazach

Libretto :Giuseppe Giacosa i Luigi Illica na podstawie powieści Henri Murgera " La Vie de bohème".

 

"Cyganeria”   po 33 latach nieobecności na bydgoskiej scenie, dołączyła  do innych wielkich dzieł Pucciniego, które znajdują się w  repertuarze Opery Nova : „Toski”  i  „Madamy Butterfly”. 

Od ponad 100 lat  „Cyganerii”, wystawianej  na scenach całego świata, towarzyszą żywe emocje  słuchaczy . Utożsamiają oni swe doświadczenia życiowe z nadziejami, uczuciami, entuzjazmem i dramatami młodych bohaterów werystycznej opery Pucciniego. Zawsze młodzi : Rudolf i Mimi pozostają jedną z najbardziej rozpoznawalnych  par operowych bohaterów.

Liryzm i dramat historii  rozgrywającej się pod dachem paryskiej mansardy oraz codzienne obrazy z życia grupy przyjaciół, szukających swego miejsca w świecie sztuki, unieśmiertelnione w muzyce Pucciniego, bliskie są  wrażliwości widzów każdego pokolenia.

 

Streszczenie libretta:

 

AKT I

W ubogiej paryskiej mansardzie mieszkają po­eta Rudolf, malarz Marcel, muzyk Schaunard i filo­zof Colline. Nie mają ani pie­niędzy, ani opału. Jest tak zimno, że Marcel nie może utrzymać pędzla w dłoni. Do rozniecenia ognia Rudolf ofiarowuje rękopis swojego dramatu. Colline przychodzi do domu. Chciał na mieście za­stawić kilka swoich książek, ale lombard był już zamknięty. Wtem pojawia się Schaunard z pie­niędzmi, opałem, jedzeniem i winem -zapłatą otrzymaną od angielskiego lorda. Postanawiają spędzić Boże Narodzenie w swojej ulubionej ka­wiarni Momus. Właściciel domu puka do drzwi i żąda zaległego czynszu. Z trudem udaje się im go wreszcie pozbyć. Przyjaciele wyruszają do kawiar­ni, jedynie Rudolf pozostaje jeszcze przez kilka minut. Rozlega się nieśmiałe pukanie do drzwi. To są­siadka Mimi przyszła prosić o ogień, bo chce zapalić świecę. Atak kaszlu zmusza ją do dłuższego zatrzymania się. Ponieważ zapomniała klucza do pokoju, po­wraca jeszcze raz. Przeciąg gasi obie świece. Kie­dy szukają klucza w ciemności, Rudolf natrafia w ciemności na delikatną  rękę dziewczyny. Rodzi się między nimi zaufanie i sympatia.

AKT II

W Dzielnicy Łacińskiej panuje radosny ruch przed­świąteczny. Rudolf kupuje Mimi różową chustkę. Przedstawia ją przyjaciołom i dochodzi do rozmowy o miłości. Nagle pojawia się elegancka, wyzywająca  damaw towarzystwie zamożnego mężczyzny. To Musetta, była kochanka Marcela. Znudziła się już starszym panem Alcindoro i stara się ponownie przycią­gnąć uwagę Marcela. Zlecając Alcindoro, by kupił jej nowe buty, Musetta pozbywa się swojego towarzy­sza. Dawna para kochanków znowu się odnajduje. Mimi i Rudolf również cieszą się swym uczuciem. Przyjaciele biesiadują radośnie.

AKT 3

Mimi odwiedza Marcela i opowiada mu zrozpaczona, że Rudolf opuścił ją z zazdrości. Kiedy pojawia się Rudolf, Mimi ukrywa się za drzewem i dowiaduje się praw­dziwego powodu postępowania Rudolfa. Troska o zdrowie chorej na gruźlicę Mimi skłoniła go do opuszczenia jej. W jego mansardzie na pod­daszu stan jej zdrowia pogarszał się coraz bar­dziej. Mimi pada Rudolfowi w ramiona. Potem rozstają się. Między Marcelem i Musettą do­chodzi do sceny zazdrości i oboje również się roz­stają.

AKT 4

Rudolf i Marcel znowu zamieszkują w swojej mansardzie. Próbują na próżno zapomnieć o  kochankach. Colline i Schaunard przynoszą chleb i śledzie. Przyjaciele rozkoszują się obfitym je­dzeniem i tańczą z radości. Schaunard i Colline pojedynkują się szuflą do węgla i pogrzebaczem. Nagle pojawia się Musetta ze śmiertelnie chorą Mimi, która chce jeszcze raz zobaczyć swojego kochanka. Chorą kładą do łóżka. Musetta wy­chodzi, aby kupić wymarzoną przez Mimi mufkę, a Marcel chce wezwać lekarza. Colline postanawia zanieść swój płaszcz do lombardu. Rudolf i Mi­mi zostają sami i wspominają swój pierwszy wie­czór. Reszta osób powraca. Mimi cieszy się z mufki, którą uważa za prezent od Rudolfa i zasypia. Mu­setta przygotowuje lekarstwo, które przyniósł Marcel. Na próżno ; Mimi umarła …

 

 

 

 

 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/116244.html

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/116260.html

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/116246.html


Źródło: Opera Nova

Wybrane propozycje organizatora

Bydgoszcz / dzisiaj Opera NovaCZARODZIEJSKI FLET
Bydgoszcz / 20.03.2018 Opera NovaCZARODZIEJSKI FLET