#Taniec     

ABC instruktora tańca

Data
16.03.2018 - 18.03.2018
Miejscowość
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Toruń, ul. Szpitalna 8 / pokaż na mapie
zaloguj się aby dodać przypomnienie e-mail lub na smartphone dodaj do kalendarza

fot. pixabay

Zasady uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłacenie akredytacji w odpowiedniej kwocie na konto Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu:
Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 6090 1253 lub w kasie WOAK w Toruniu ul. Szpitalna 8, w terminie podanym w opisie warsztatów.
O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zajęć.
Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać – i otrzymać zwrot wpłaconej akredytacji – najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.
Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników zajęć. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodziców.
Informacje o wszystkich kursach, warsztatach i szkoleniach oraz o ewentualnych zmianach publikowane są na stronie

Adresaci

Instruktorzy tańca, animatorzy kultury, starsza młodzież tańcząca, pracownicy domów kultury, świetlic środowiskowych, nauczyciele.

Cel

Przygotowanie do pracy w charakterze instruktora tańca.

Program

Podstawy pracy instruktora tańca. Jak pracować z dziecięcym i młodzieżowym zespołem tanecznym. Motywacja do rozwoju. Integracja grupy – współpraca i współdziałanie. Podstawy technik tanecznych, dobór muzyki, podstawy kompozycji, dobór kostiumów, przygotowanie prezentacji. Opracowanie niezbędnika instruktora tańca.

Prowadzacy

Marta Zawadzka– tancerka, choreograf, pedagog i teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą (m.in. podczas Festiwalu Malta 2016 i Solo Dance Contest). Zrealizowała szereg projektów artystycznych i edukacyjnych z dziedziny tańca. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego oraz warsztaty z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, rozwoju osobistego przez ruch. Współpracowała z teatrami (Baj Pomorski, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny), stale współpracuje z Teatrem Atofri (sceną dla dzieci naj-najmłodszych), z katedrą kulturoznawstwa UMK, Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu oraz wieloma placówkami kulturalnymi, kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Jest członkiem zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.

Harmonogram

Warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych.

piątek 16 marca 2018 r. w godz.17.30-20.30

sobota 17 marca 2018 r. w godz. 10.00-13.00 i 14.30-16.30

niedziela 18 marca 2018 r. w godz. 10.00-14.00

Informacje i zgłoszenia

Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611


Źródło: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / dzisiaj Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyW PIERWSZYM RZĘDZIE
comiesięczne spotkania ze sztuką filmową
Pasja tworzenia. Malarstwo
Toruń / 20.10.2017 WOAK ToruńKonsultacje fotograficzne
Toruń / 21.10.2017 Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyPoranne figle, psoty i żarty
Comiesięczne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat
Kolorowy świat dżungli
Toruń / 21.10.2017 Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyTeatralny rozruch
Comiesięczne zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat
Burza mózgów
Toruń / 18.11.2017 Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyTeatralny rozruch
Comiesięczne zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat
Burza mózgów