#Dziedzictwo     

Stulecie odzyskania Niepodległości. Drogi do wolnej Polski.

Data
wydarzenie archiwalne
Miejscowość
Ratusz Staromiejski - Toruń, Rynek Staromiejski 1 / pokaż na mapie

Od 9 listopada zapraszamy do podziwiania nowej wystawy planszowej na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego, przygotowanej z okazji obchodów stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Gdy wybuchła I wojna światowa, tak oczekiwane przez Polaków starcie zaborców – ogromna szansa na odzyskanie niepodległości przynajmniej dla części polskiego terytorium – z inicjatywy polskich organizacji politycznych, na różnych frontach zaczęły powstawać polskie formacje wojskowe. Początkowo w zaborach austriackim i rosyjskim: I Kadrowa Kompania Strzelecka i Legiony Polskie walczące pod dowództwem austriackim oraz Legion Puławski w szeregach armii rosyjskiej, a we Francji formacja Bajończyków w składzie Legii Cudzoziemskiej. Po obaleniu caratu w Rosji na jej terytorium organizowały się polskie dywizje i korpusy wojskowe na Ukrainie, Kubaniu, Kaukazie, Murmaniu i Syberii złożone z żołnierzy opuszczających armię rosyjską. Sojusznicy cara mając po jego upadku rozwiązane ręce, przychylniej przyjmowali propozycje polskich polityków i zaczęli energiczniej formować polskie oddziały. We Francji powstała Błękitna Armia zasilona tysiącami Polaków ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a nawet Brazylii. Znalazło się w niej także tysiące Polaków jeńców z armii niemieckiej i austriackiej. Mimo wielu różnic łączył ich wspólny cel – Niepodległość Ojczyzny.

Wystawa zaprezentuje, poprzez bogaty materiał ilustracyjny i dokumenty, te formacje i ich wkład w odzyskanie Niepodległości oraz, często karkołomne, nieraz długie i krwawe, drogi do wolnej Polski.

Tytuł: Stulecie odzyskania Niepodległości. Drogi do wolnej Polski.
Miejsce: Dziedziniec Ratusza.
Termin udostępnienia: 9 listopada 2018 r.
Kurator: Bogusław Uziembło


Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 19.02.2019 - 20.03.2019 Ratusz Staromiejski"W stronę Marsa. Grafika i plakat ze zbioru kopernikanów"
Toruń / dzisiaj - 24.03.2019 Muzeum Podróżników im. Tony`ego HalikaKolory życia. Suzani - tkaniny z Azji centralnej
Toruń / dzisiaj - 28.02.2019 Ratusz StaromiejskiWystawa „Bruno Schulz. Artysta nienazwany”
Toruń / dzisiaj - 08.03.2019 Kamienica Pod GwiazdąWystawa "Majolika niderlandzka i fajans z Delft. Kolekcja profesora Wojciecha Kowalskiego"
Toruń / dzisiaj - 28.04.2019 Muzeum Historii Torunia - Dom EskenówWystawa „Gniewne miasto – o konfliktach w dawnym Toruniu”