Konkurs na recenzję teatralną lub esej o teatrze

Konkurs jest adresowany do autorów w trzech kategoriach wiekowych:

– kat. 1: do 18. roku życia

– kat. 2 od 19. do 26. roku życia

– kat. 3: powyżej 27. roku życia (bez górnej granicy wieku).

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tekstów:

- recenzja teatralna: przedmiotem recenzji zgłoszonych do Konkursu powinny być przedstawienia z obecnego repertuaru Teatru im. Wilama Horzycy.
- esej/tekst o teatrze:  powinny to być teksty inspirowane Teatrem im. Wilama Horzycy: jego historią, działalnością artystyczną, biografiami twórców i pracowników, wspomnieniami widzów itp.

Objętość recenzji i eseju to maksymalnie 9 000 znaków liczonych ze spacjami (znormalizowany maszynopis: 1 strona = 1 800 znaków).

Prace zgłoszone do Konkursu należy przesłać w formie cyfrowej na adres: edukacja@teatr.torun.pl, wpisując w temacie maila „Konkurs na tekst o teatrze” lub w postaci drukowanej w dwóch egzemplarzach na adres: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs na recenzję/esej o teatrze”

Termin nadsyłania recenzji upływa 02.03.2020 – decyduje data wpłynięcia pracy.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Powodzenia!

Konkurs na recenzję lub esej o teatrze_regulami


Źródło: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu