XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskie Tkaniny Unikatowej – karta zgłoszenia

Celem Przeglądu jest wspieranie tej unikalnej dziś dziedziny sztuki, danie twórcom możliwości konfrontacji i publicznej prezentacji  prac. Przegląd jest organizowany co dwa lata (biennale),  termin nadsyłania prac lub osobistego ich dostarczenia upływa dnia 15 września 2017 roku.

Pobierz: regulamin i karta zgłoszenia 2017

Pod koniec września Jury powołane przez organizatorów XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej dokona oceny prac i ich wyboru na wystawę, przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w wystawie prac o niskim poziomie artystycznym i technicznym.

Wernisaż wystawy, która jest zwieńczeniem Przeglądu, odbędzie się w sobotę, 14 października 2017 roku w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 7-11. Połączony on będzie z wręczeniem nagród i podsumowaniem konkursu. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają zaproszenia na otwarcie oraz folder. Wystawa potrwa do 12 listopada.

W konkursie mogą brać udział tylko twórcy nieprofesjonalni bez ograniczeń wiekowych. Ilość prac nadesłanych przez jednego autora nie może przekraczać trzech sztuk. Do Przeglądu dopuszcza się wszelkie rodzaje technik tkackich i form z tej dziedziny sztuki, zarówno tkaninę artystyczną jak i ludową o tradycyjnych motywach i sposobie wykonania. Prace winny być opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tytuł pracy, technika wykonania, wycena) i dostarczone na własny koszt wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Za uszkodzenia w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności. Sposób wystawienia prac wymagających szczególnej ekspozycji powinien być jasno opisany. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez dodatkowego honorarium. Nadesłanie karty zgłoszenia jest traktowane jako zaakceptowanie wszystkich warunków regulaminu.

Prace należy odebrać do końca stycznia 2018 roku.  Dodatkowych informacji udzielają:  Katarzyna Wolska, Karolina Triebwasser-Drzycimska, Galeria SLiN KPCK,  tel. 52 585 15 06,   e-mail:  galeria@kpck.pl

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.

Przegląd realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Województwo Kujawsko-PomorskieMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy