O blogu kolekcji

Niniejszy blog to miejscem opowieści o kolekcji toruńskiego CSW. Chcemy, aby był to obszar, który przybliży naszym czytelnikom obiekty, które nie zawsze można oglądać, a które ze względu na swoje wartości artystyczne i nie tylko zasługują na szczególną uwagę. W poszczególnych postach zapoznać się będzie można z tym, gdzie kolekcja jest aktualnie pokazywana, jak jest transportowana i przechowywana. a nawet w jaki sposób niektóre dzieła są konserwowane. 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

 

KOLEKCJA

Kolekcję sztuki toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu porównać można do żywego organizmu. Tak jak on stale rozwija się i rośnie. Z roku na rok tworzy ją coraz więcej elementów, które powoli zapełniają podziemny Magazyn Sztuki, który jest jej domem.

Dzieła z kolekcji toruńskiego CSW można oglądać podczas licznych wystaw. Tych organizowanych w samym budynku, gdzie są głównie elementami wykorzystywanymi przez kuratorów podczas organizowania wystaw, stając się ich częścią, jak również podczas wypożyczeń, gdzie dzieła eksponowane są poza CSW. Stałym miejscem prezentacji kolekcji jest Galeria kolekcji CSW znajdująca się na parterze budynku. W miejscu tym co trzy tygodnie można zobaczyć nowy obiekt z kolekcji wybrany przez jej merytorycznego opiekuna, obok zaś na ekranie można oglądać pracę wideo. Oba dzieła szerzej omawiane są za każdym razem na stronie internetowej naszej instytucji.

ZBIORY

Kolekcję tworzą bardzo różne obiekty – od klasycznych rzeźb w kamieniu, które są bardzo ciężkie i przysparzają trudności podczas opuszczania magazynu, po dzieła, które przechowywane są tylko i wyłącznie w postaci projektu, czyli tak naprawdę nie istnieją. Są one odtwarzane na potrzeby wystawy a ich nietypowy materiał lub wymiary nie pozwala na stałe przechowywanie ich w magazynie. Niektóre prace mogą nawet zaszkodzić swoim opiekunom! Są to obiekty, które cały czas „żyją”.

Zbiory naszej instytucji gromadzone są od 2007 roku. Na zbiór składają się w głównej mierze prace zakupione w ramach programu MKiDN „Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” (od 2012 roku) oraz Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu” (2007–2008). Kolekcja budowana jest przy wsparciu Gminy Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Wiele dzieł znajdujących się w kolekcji to również dary artystów. Niektóre obiekty nie istniały przed wystawą w CSW i zostały stworzone lub zrekonstruowane przez pracowników naszej instytucji – prace takie również włączane są czasami do kolekcji.

BLOG

Blog, który Państwu dziś oddajemy będzie miejscem opowieści  o kolekcji toruńskiego CSW. Chcemy, aby był to obszar, który przybliży naszym czytelnikom obiekty, które nie zawsze można oglądać, a które ze względu na swoje wartości artystyczne i nie tylko zasługują na szczególną uwagę. W poszczególnych postach zapoznać się będzie można z tym, gdzie kolekcja jest aktualnie pokazywana, jak jest transportowana, w jaki sposób jest przechowywana. a nawet w jaki sposób niektóre dzieła są konserwowane.

Liczymy, że projekt, który dziś Państwu oddajemy będzie miejscem, które często będziecie odwiedzać.

Artykuł O blogu kolekcji pochodzi z serwisu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.


Źródło: Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU