Konkurs fotograficzny pn. „Konfrontacje”

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
pn. „Konfrontacje”, inspirowanym dorobkiem Stanisława Droszcza, fotografa, dokumentującego życie codzienne miasta oraz jego ważne wydarzenia.

 

Celem konkursu jest przypomnienie postaci dokumentalisty, przedstawienie miejsc i obiektów uwiecznionych przez Stanisława Droszcza
z I poł. XX wieku, ich zestawienie i porównanie ze współczesnym krajobrazem Inowrocławia.

Jeden uczestnik może dostarczyć osobiście lub nadesłać na płycie CD lub DVD na adres organizatora maksymalnie do 2. fotografii do 27 sierpnia br. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Zdjęcia muszą być zapisane
w formacie JPG i mieć nie mniej niż 12 mln pixeli.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęcia inspirowanego pocztówkami Stanisława Droszcza (ich wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu), tj. autorskiego ujęcia, współczesnego widoku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Ich prace wraz z innymi, wyłonionymi przez jury, zostaną zaprezentowane we wrześniu na wystawie plenerowej w inowrocławskich Solankach.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 52 356-77-01 lub pisząc na adres e-mail: regionalna@bmino.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie Biblioteki www.jan kasprowicz.bmino.pl

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Fotograficzne konfrontacje ze Stanisławem Droszczem”, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach
Programu „Patriotyzm Jutra”.


Źródło: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza