Literatura / Artykuły

97. numer „Kwartalnika Artystycznego”

Pierwszy tegoroczny numer „Kwartalnika Artystycznego” otwiera fragment tragedii Sofoklesa pt. Ajas w tłumaczeniu Antoniego Libery oraz wiersz Konstandinosa Kawafisa nawiązujący do ostatnich słów Ajasa z tragedii Sofoklesa, w przekładzie Seamusa Heaneya oraz Antoniego Libery.
CZYTAJ DALEJ