Stefan Narębski (1892-1966) – architekt, konserwator, profesor

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w kasach Ratusza Staromiejskiego pojawił się w sprzedaży katalog Stefan Narębski (1892-1966) - architekt, konserwator, profesor, który towarzyszy wystawie o tym samym tytule. Cena zakupu to 40 złotych.

Przypomnijmy, że w tym roku przypada 125 rocznica urodzin, a w 2016 roku minęła 50. rocznica śmierci Stefana Narębskiego (1892 – 1966). Te dwie daty są doskonałą okazją do przypomnienia dorobku twórczego architekta, konserwatora niezwykle zaangażowanego w dziedzinie ochrony zabytków, artysty, współzałożyciela i wykładowcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, związanego z naszym miastem, regionem, a także z Wilnem.

 Ekspozycję przygotowano w ramach cyklu prezentacji wybitnych osobowości artystycznych Torunia i Regionu, zasłużonych dla lokalnego środowiska kulturalnego i naukowego.

 

Stefan Narębski (1892-1966) - architekt, konserwator, profesor, oprac. Michał Pszczółkowski, Toruń 2017, il. kol. i cz.b, ss. 108, ISBN 978-83-933282-7-7, cena: 40 zł


Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu