Spotkanie autorskie i promocja książki poetyckiej „Nie odbieraj…” Grażyny Hanny Gzary

Grażyna Hanna Gzara urodziła się w Ciechanowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Pedagogiczno – Artystyczny). Obecnie mieszka w Bydgoszczy. Autorka 10 książek poetyckich. Jej  wiersze ukazały się w wielu antologiach, almanachach pokonkursowych i zeszytach literackich. Utwory drukowała m.in.: w Tygodniku Ciechanowskim, miesięczniku „W drodze do Emaus”, Magazynie Dwutygodniowym „ Echo Mazowsza”, miesięczniku „Akant”, tygodniku „Extra Ciechanów”, w TVP Ciechanów, TVP Polonia, W latach 2000-2010 poetka mieszkając w Chicago prezentowała swoje wiersze podczas licznych spotkań autorskich, Pojawiły się one drukiem również w miesięcznikach tj.: Monitor, Chicago Forum, Szikagowianka, Katolik, w Kurierze Codziennym.  Grażyna Gzara w maju 2005 roku została wybrana Szikagowianką miesiąca. W tym samym roku radio Chicago przedstawiło sylwetkę poetki i jej wiersze w magazynie Babiniec oraz w audycji Autoportrety. Poetka jest również laureatką wielu konkursów: O wstęgę Orzyca, Z nurtem Wkry (trzykrotnie), Złotego Klucza Ciechanowskiego Ratusza. W roku 2004 otrzymała wyróżnienie pierwszego stopnia w Międzynarodowym Konkursie organizowanym przez Polsko – Amerykańską Akademię Poezji (PAPA) Wellington New Jersey oraz wyróżnienie drugiego stopnia za mini tomik pt. Wiersze wybrane (2005). Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Spotkanie odbyło się  26 kwietnia 2018 w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Fotorelacja Kamil Jastrzębski (Zespół Szkół Chemicznych)

Fotorelacja archiwum KPCK


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy