Puste miejsce

„Krzysztof Myszkowski jest nie tylko znanym powieściopisarzem, wysoko cenionym przez wielkiego krytyka, zmarłego przed kilku laty Jana Błońskiego, jest nie tylko redaktorem naczelnym świetnego czasopisma »Kwartalnik Artystyczny«, jednego z najlepszych i najambitniejszych wśród pism literackich wydawanych obecnie, ale także jest świetnym eseistą i krytykiem literackim.
Eseje Krzysztofa Myszkowskiego dotyczą przede wszystkim, a w istocie niemal wyłącznie, literatury. Pisze on je jako znawca i miłośnik. Do pisarzy, którymi zajmuje się od lat z dużą intensywnością należą nasi nobliści: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a spoza tego kręgu – Zbigniew Herbert. W tym gronie pisarzy trzeba też uwzględnić jednego klasyka spoza literatury polskiej – Becketta, To jest – by tak powiedzieć – czwórka faworytów Krzysztofa Myszkowskiego, im poświęcone prace ujawniają świetne pióro eseisty, nowatorstwo w podejściu do spraw literatury, doskonały warsztat analityczny, szerokie horyzonty interpretacyjne. Jako krytyk i eseista Krzysztof Myszkowski nie ogranicza się wszakże do tej czwórki pisarzy, którym poświęca najwięcej uwagi. Ma on w swym dorobku liczące się szkice jeszcze o kilkunastu innych autorach, by wymienić tylko Jerzego Andrzejewskiego, Mirona Białoszewskiego, Julię Hartwig.
Zebranie tych tekstów w jednym tomie ujawnia całe ich intelektualne i artystyczne bogactwo, a także wzmacnia ich oddziaływanie”. Michał Głowiński

 

Ministerstwo Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
                                                     pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Województwo Kujawsko Pomorskie Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy