Pułapka Becketta. Rozmowy 2006–2019

Już w październiku ukaże się kolejny tytuł wydany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W 20 tomie serii Biblioteka „Kwartalnika Artystycznego" pt. Pułapka Becketta opublikowane zostaną rozmowy Marka Kędzierskiego i Krzysztofa Myszkowskiego o irlandzkim pisarzu, prowadzone od 2006 do 2019 roku. 

„Ten dialog od samego początku miał poruszać się według prawideł logiki nastroju i kaprysu rozmówców. Z założeniem i zastrzeżeniem, że wynikają z imperatywu poszukiwania. Miały to być rozmowy bez planu szczegółowego, ale niekoniecznie bez ładu i składu. Przeskakiwaliśmy z tematu na temat – nie tracąc wszakże z oczu naczelnego tematu – z nadzieją, że może się to okazać bardziej odkrywcze niż przewidywalne formuły jednego egzegety. Że na styku osnowy i wątku, w pęknięciach między płytami tektonicznymi, pod nawarstwieniami zasklepiałych stwierdzeń i potwierdzeń, w tym dwugłosie może nagle zaświtać, między wierszami lub nie, jakaś mała prawda, która nie objawiłaby się w uczonym wywodzie”.  (ze słowa wstępnego)

Książka dostępna z najnowszym, 107 numerem „Kwartalnika Artystycznego". 

Zapraszamy również na stronę www.kwartalnik.art.pl, na której znaleźć można informacje m.in. o poprzednich tomach i numerach czasopisma.

 Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy