Promocja almanachu poetyckiego „W drodze”

Spotkanie miało miejsce 23 listopada w Salonie Hoffman KPCK.

Almanach jest pokłosiem konkursu poetyckiego XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica – Kobylniki 2017, tegoroczny – rozpoczyna drugą dekadę redakcyjną. Dla uczestników spotkań każdy następny almanach to coroczny powód do dumy, do refleksji nad istotą poezji i niepowtarzalna okazja dla doskonalenia warsztatu poetyckiego.

Powstało dziesięć almanachów, dziesięć literackich doku­mentów, by ocalić od zapomnienia, zapisać w ogrodach pamięci ważne chwile i ludzi zaangażowa­nych w ich tworzenie. Poeci nadal czują potrzebę spotykania się z ciekawymi ludźmi, odwiedzania niecodziennych miejsc i odnajdywania w poezji oryginalnych obrazów poetyckich. Nadal są w drodze! Jedenasty almanach, jak każdy poprzedni, wzbudzał emo­cje zespołu redakcyjnego. Największe, jak zwykle, dotyczyły tytułu zbioru. To właśnie tytuł powinien intrygować, być rodzajem sugestii, z dużą dozą tajemniczości i wieloznaczności. Motyw drogi  jest jednym z najbardziej nośnych w lite­raturze. W tekstach właściwie wszystkich epok, drogę traktuje się w sposób dwojaki. Jest przestrzenią podróży, przygód, przemieszczania się, obserwacji, edukacji. Droga przedstawiona jako archetyp, jako symbol pozwala na dużo większe możliwości interpretacyjne. Staje się drogą prowadzącą w głąb siebie, jest często próbą dotarcia do istoty świadomości i podświadomości. Co nie jest bez znaczenia w twórczości poetyckiej, literackiej. “W drodze” jest odbiciem przeżyć autorów, wędrówką w głąb duszy, jak nazywali ją romantycy, źródłem satysfakcjonującym zarówno ich samych , wydawców, jak i czytelników.

Almanach wydano ze środków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy , a wydawcą jest Centrum Kultury i Sportu „ Ziemowit” w Kruszwicy. Wiersze czytał Mieczysław Franaszek, na gitarze klasycznej zagrał Paweł Tomaszewski.

 

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy