„Poetki spraw ostatecznych” – fotogaleria

Spotkanie dedykowane było poetkom, których twórczość ma już swoje stałe miejsce w naszej literaturze, a  którą warto odczytywać na nowo. W formie kameralnego wieczoru przypomnieliśmy wybrane wiersze, m.in. Julii Hartwig, Anny Świrszczyńskiej, Haliny Poświatowskiej, Anny Kamieńskiej, Wisliteraturławy Szymborskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz zaprosiliśmy do rozmowy o poezji kobiecej, jej znaczeniu w życiu czytelników i w polskiej  literaturze.

 

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy